NELLY na súťaži GRAND PRIX Slovakia 2021

217

S nádejou na šťastný koniec sa smutne prizeráme dianiu na Slovensku i vo svete. Pandémia nenarušila len bežný život ľudí, ale tak, ako si vypýtala svoju daň v priemysle, obchode i službách, veľmi skomplikovala fungovanie nejedného športového klubu. Tak ako vo futbale, hokeji, či iných športoch, aj u mažoretiek táto situácia zanechala svoju stopu. Už v minulom roku sme boli nútení na tréningy využívať online priestor, čo bolo veľmi náročné a demotivačné. Trénovali sme z domu, mnohé dievčatá nám vyrástli z kostýmov a mnohé takýto spôsob úplne odradil. Niektoré súbory skončili a zatiaľ ani neskúšajú začínať odznova. V súbore NELLY Púchov sme hrdí na všetky naše mažoretky a trénerky, ktoré to v týchto ťažkých časoch nevzdávajú a podarilo sa im dokončiť to, čo začali v dobe, kedy nikto ešte netušil, čo príde. Za prísnych hygienických opatrení sa 9. októbra podarilo dotrénovať a natočiť videá so súťažnými choreografiami, ktoré boli zaslané do GRAND PRIX SLOVAKIA 2021. Odborná porota 6. novembra vyhodnotila súťažné videá všetkých prihlásených súborov a naše nezastaviteľné NELLY získali zlato vo všetkých nacvičených kategóriách. Veľká formácia deti POM POM, veľká formácia kadet mix, veľká formácia kadet POM POM, veľká formácia senior POM POM aj sólo Romany Haluškovej boli ocenené prvým miestom. Veríme, že týchto päť zlatých medailí púchovské NELLY udrží spolu a motivuje ich k tréningom, aj keď opäť len dištančne. Blahoželáme a všetkým želáme, aby sa naše životy čo najskôr vrátili do starých dobrých koľají.

CVČ Včielka Púchov