Vianočná kvapka krvi na Kolonke

138

S prichádzajúcimi sviatkami sa všetci húfne zamýšľame, čo darovať svojim blízkym na Vianoce. Darček však môže mať rôznu podobu a obdarovaným môže byť aj človek neznámy. Zamestnanci a študenti Strednej odbornej školy a Fakulty priemyselných technológií na púchovskej Kolonke darovali v stredu 13. decembra najcennejšiu tekutinu – krv, darček pre mnohých najvzácnejší. Výjazdová skupina Národnej transfúznej stanice Trenčín získala v ten deň 17 litrov krvi od mladých prvodarcov ale i od stálych darcov. Týmto gestom Vám všetkým praje Stredná odborná škola a Fakulta priemyselných technológií Púchov krásne prežitie vianočných sviatkov, úspešný vstup do Nového roka 2018 a budúcnosť bez obáv, pretože nám rastie mladá generácia so srdcom na pravom mieste.

Zamestnanci a študenti SOŠ a FPT Púchov