Novinky zo špeciálky

250

A je to tu! Vianoce klopú na dvere, koniec roka sa blíži, je čas bilancovania. Keď sa pozrieme späť, od septembra máme čo hodnotiť. Dôkazom toho sú akcie, súťaže a aktivity, ktoré sme v Spojenej škole v Púchove realizovali.

Každoročne sa v septembri a v decembri naša škola zúčastňuje Púchovského jarmoku a žiaci svojimi výrobkami prispievajú k spestreniu tejto tradičnej udalosti. Na tohtoročnom Mikulášskom dokonca predviedli krátky kultúrny program. Viaceré školy majú partnerské školy v inom meste alebo dokonca v inom štáte. Naša škola má jednu takú v Českej republike. Keďže sa žiaci navzájom nepoznajú, tak si preposlali aspoň svoje práce. Spolu s učiteľmi vytvorili záložky do kníh a vymenili si ich s českými kamarátmi.

Už niekoľko rokov organizujeme plavecký výcvik pre žiakov našej školy a každoročne sa počet záujemcov zvyšuje. Tento rok až 37 plavcov vyskúšalo teplotu vody mestskej plavárne. Naši žiaci majú talent na rôzne športy. Z Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise pre zdravotne znevýhodnených si v silnej konkurencii Michael Rác a Daniel Rác vybojovali druhé miesto v štvorhre a Jaroslav Rác tretie miesto v dvojhre.

V školskom klube sa deti tiež nenudia. Každý týždeň sa v klube, okrem povinných činností, konajú rôzne akcie, ktoré prispievajú k lepšej vzájomnej spolupráci medzi žiakmi rôznych vekových kategórií. Takmer všetky školy púchovského regiónu užívajú výhody ihrísk s umelým trávnikom. Aj nám sa blýska na lepšie časy. Vďaka finančnej pomoci Nadácie SLSP sa začalo s výstavbou viacúčelového ihriska s bežeckou dráhou. Za toto veľké gesto chceme vyjadriť úprimné poďakovanie. Naša vďaka patrí aj ďalším sponzorom, ktorí akoukoľvek formou podporujú našu činnosť.

Teraz však už všetci myslíme na vianočné prázdniny, na chvíle voľna, aby sme sa po novom roku, s chuťou a oddýchnutí pustili do ďalšej práce.

Spojená škola Púchov