Novoročný príhovor primátorky mesta

282

Vážení spoluobčania, milí Púchovčania,
býva už tradíciou, že na prelome kalendárnych rokov sa primátor prihovorí občanom mesta s prianím a vinšovaním všetkého dobrého. Dovoľte mi preto venovať vám pár slov, v krátkosti sa obzrieť za rokom 2018 a predstaviť plány do budúceho roku.

Keďže som primátorkou mesta zatiaľ len jeden mesiac, nestihla som za toto obdobie zrealizovať žiadne zázraky a nové investície. Na mestskom zastupiteľstve bol schválený rozpočet pre mesto na rok 2019, čo znamená dobrý základ pre ďalšiu prácu mestského úradu. Celé toto moje, zatiaľ mesačné, pôsobenie vo funkcii je spojené s aktívnou činnosťou riešenia organizácie práce a prípravy úpravy noriem súvisiacich s činnosťou mestského úradu a mestského zastupiteľstva.

Hodnotiť obdobie roka 2018 mne neprináleží, pretože pýšiť sa prácou môjho predchodcu, poslaneckého zboru a ľudí, ktorí celý rok zodpovedne plnili svoje povinnosti, nie je mojím cieľom. Všetky významné akcie, investície a činnosti mestského úradu, mestských spoločností budú predmetom záverečnej správy mesta Púchov, ktorá bude súčasťou programu zasadnutia mestského zastupiteľstva vo februári 2019 a, samozrejme, bude zverejnená aj v Púchovských novinách.

Veľká časť zrealizovaných investícií a mestských akcií bola súčasťou Odpočtu, ktorý bývalý primátor zverejnil, a ktorý vám bol v tlačenej podobe vo forme novín doručený do vašich poštových schránok. Som presvedčená, že výsledky jeho práce ako aj jeho ľudský prístup pri riešení problémov ste ohodnotili pozitívne a možno aj preto ste v komunálnych voľbách dali svoj hlas mne. Ďakujem za dôveru a budem sa snažiť konať tak, aby som vás nesklamala a po ukončení funkčného obdobia mohla s čistým štítom a srdcom pred vás predstúpiť.

Aj keď mi neprináleží hodnotiť výsledky roka 2018, nedá sa však aj takouto formou opätovne poďakovať bývalému primátorovi Rastislavovi Henekovi, poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom mestského úradu i mestskej polície, konateľom mestských spoločností, všetkým zamestnancom mestských spoločností a rozpočtových i príspevkových organizácií, materských a základných škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času, dobrovoľným hasičským zborom a všetkým externým pracovníkom za ich prácu v roku 2018. Som presvedčená, že aj v novom roku 2019 budeme spolupracovať tak, aby výsledky našej spoločnej práce boli odzrkadlené v spokojnosti obyvateľov nášho krásneho mesta.

Vážení spoluobčania, milí Púchovčania,
rok 2019 bude pre mňa výzvou, či sa mi podarí postupne začať realizovať moje predvolebné ciele. Viem, že za rok sa to všetko nedá zvládnuť, ale som presvedčená, že v spolupráci s poslancami a spolupracovníkmi z mestského úradu a mestských spoločnosti máme predpoklady vytvoriť tím, ktorý bude toto mesto posúvať dopredu a postupne napĺňať stanovené plány.

Medzi prvými mojimi „akciami“ je čo najskôr otvoriť viac samosprávu verejnosti a verejnosť samospráve, a to nielen úpravou webovej stránky mesta, ale aj „otvorením“ sa mesta na sociálnych sieťach, zavedením sms notifikácie, zavedením wifi – free zón v meste. Plánujem každú stredu realizovať stretnutia s občanmi na mestskom úrade, ako aj realizovať pravidelné výjazdy do mestských častí a na niektoré stretnutia výborov mestských častí.

Verím, že opatrenia s týmto súvisiace nám pomôžu priblížiť občanom činnosť mesta navonok, upozorniť na rôzne havarijné situácie, ale aj oboznámiť ich s realizovanými investíciami (ich začiatkom a ukončením), a tým im dať zároveň možnosť byť súčasťou otvorenej a transparentnej samosprávy. V rámci otvorenej samosprávy plánujem úzko spolupracovať aj s mládežou, ktorá sa čoraz viac snaží zapájať do verejného života, ale aj so seniormi prostredníctvom vytvorenia „Rady starších“ a takisto s podnikateľmi v meste.

Moje prvé kroky smerujú aj k oprave a rekonštrukcii cesty pred budovou divadla. Momentálne plánujeme tiež pomoc a súčinnosť pri zriadení útulku pre psíkov, samozrejme tak, aby obyvatelia mesta neboli týmto negatívne zasiahnutí. Je nádherné sledovať koľko mladých ľudí – dobrovoľníkov chce v tejto veci pomáhať. Som presvedčená, že spoločne nájdeme viac projektov, kde bude možná užšia spolupráca verejnosti a mesta a výsledkom budú nové a pozitívne zmeny v meste. Nezabúdam ani problematiku tak citlivej témy v Púchove akou sú nájomné byty, pričom mojou snahou je v roku 2019 sa opäť posunúť ďalej a pripraviť projekt na reálnu výstavbu nájomných bytov v meste.

Verím, že aj v roku 2019 bude v meste prekvitať šport a Púchov si zachová svoje popredné miesta v rebríčkoch. Je radosť sledovať ako sa darí futbalu, hokeju, volejbalu, mažoretkám, ale aj ostatným – florbalistom, bedmintonistom, plavcom, karatistom, fitnes reprezentantom, hasičom, tenistom, stolným tenistom a ďalším. Rok 2019 bude určite plný aj kultúrnych podujatí, ktoré pre Púchovčanov a nielen pre nich, pripravia zamestnanci Púchovskej kultúry a som presvedčená, že sa budete mať na čo tešiť.

Spoluprácu a zároveň pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí vo finančnej núdzi už beriem ako samozrejmosť aj pre ďalšie obdobie, a budem sa snažiť, aby sme spolu s ostatnými kolegami našli ďalšie benefity, ktoré im pomôžu uľahčiť a spríjemniť život v meste. Už legendárny Čaj pre seniorov určite zostane v ponuke a budeme stále pracovať na možnostiach rozšírenia jeho pôsobnosti.

Milí spoluobčania,
dovoľte mi zaželať vám pokojné prežitie týchto sviatočných dní a v novom roku hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, porozumenia a Božieho požehnania.

Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov