Obnova mestských škôl v roku 2021

95

V minulom čísle Púchovských novín sme priniesli fotoreportáž z najdôležitejších investičných akcií v meste za rok 2021, medzi ktorými bola aj rekonštrukcia budovy, podkrovia a verejného priestranstva pred Základnou umeleckou školou v Púchove a obnova kuchyne v MŠ Lienka. Teraz prinášame niekoľko fotografií z ďalších akcií na obnovu mestských materských a základných škôl.

V ZŠ Mládežnícka realizovali projekt Živá záhrada, dve oddychové zóny pre žiakov v rámci projektu Modernejšia škola, zakúpili interaktívne monitory, vonkajšie žalúzie, germicídne žiariče, modernizovali priestor šatní, umyvárne a telocvične.

V ZŠ J. A. Komenského obnovili toalety a hygienické kútiky v triedach, vymenili tabule, vstavané skrine, obnovili parkiet v triedach, doplnili  nábytok v kabinetoch a odborných učebniach.

V ZŠ Gorazdova dokončili obnovu cvičnej kuchynky, nakúpili germicídne žiariče, náučné šatňové skrinky, kuchynský robot, interaktívnu tabuľu.

V ZŠ s MŠ Slovanská vymaľovali vnútorné priestory škôlky a vymenili vstupné dvere, v školskej jedálni vymenili ohrevný pult a elektrickú trojpec, rozmiestnili popisné cedule drevín a nové lavičky v areáli školy.

V MŠ Požiarna 1291 začali obnovu terasy jej zastrešením.

V MŠ Požiarna 1292 okrem iného zakúpili novú antikorovú kuchynku a servírovacie vozíky.

V MŠ Mládežnícka obnovili kúpene a WC a osadili nové hracie prvky na školskom dvore.

V MŠ Chmelinec očistili fasádu školy, rekonštruovali oplotenie, zakúpili interaktívnu podlahu, škrabku do kuchyne a hojdačky na dvor.

V MŠ Nosice vymenili elektrické spotrebiče v kuchyni.

Spracoval Slavomír Flimmel