Obnova objektu amfiteátra na Lachovci dokončená

882

Predmetom projektu, ktorý je ďalšou súčasťou vznikajúceho Lesoparku v Púchove, bola revitalizácia Amfiteátru Ilonka v Púchove, známeho aj ako „Kocka“. Tento objekt bol dlhodobo v nevyhovujúcom stave, čo bol hlavný dôvod, prečo sa mesto rozhodlo zrevitalizovať ho.

Pôvodný stav pódia pred obnovou.

Celková obnova objektu amfiteátra bola navrhnutá zo strany ArchiCentrum Ing. arch. Vladimírom Gašpárkom, a to do kompaktného charakteru so sedlovou strechou a otvoreným priestorom javiska do hľadiska v prírode. Architektonická koncepcia vychádza z dispozično-prevádzkových požiadaviek funkcie navrhovaného objektu a geografických a prevádzkových daností územia, ako aj z požiadaviek investora. Realizáciu pre Mesto Púchov vykonala stavebná firma Stanislav Zúbek z Považskej Bystrice.

Začiatok obnovy pódia v januári 2022.

Celá nová nadstavba je obložená drevenou konštrukciou, doplnenou o hliníkové prvky. Priestory dvoch šatní na prízemí, určených pre vystupujúcich v pripravovaných programoch, sú prepojené s javiskom ako aj s východom do exteriéru mimo javiska. Skladové priestory v suteréne sú v pôvodných priestoroch „Kocky“.

Obnovený amfiteáter má zastrešené pódium, kde pribudli dve nové šatne pre účinkujúcich.

Amfiteáter Ilonka, s prírodným hľadiskom, bude slúžiť najmä v letných mesiacoch počas roka na kultúrne využitie obyvateľov mesta Púchov. Zaiste si spomeniete na nejedno folklórne vystúpenie „na Kocke“ či Cestu Rozpralesom, ktoré sa konali práve v tomto outdoorovom priestore. „Naším cieľom je využiť tento krásny priestor aj na večerné premietanie filmov počas letného obdobia, čo môže dať ďalší význam tomuto prírodnému kultúrno-spoločenskému stánku,“ uvádza Katarína Heneková.

Pohľad na nové pódium (od mesta) s obnovenými a novými šatňami pre účinkujúcich.

„Pre mesto Púchov je veľmi pozitívne, že po našom zapojení sa do projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Uherské Hradiště, bol tento projekt schválený a mestu boli priznané oprávnené výdavky v rozsahu 146 413,50 eur na jeho realizáciu,“ dopĺňa primátorka mesta.

Obnovená betónová plocha pred pódiom, ktoré je po novom drevené.

Slávnostné otvorenie Amfiteátra Ilonka sa uskutoční už tento piatok, 19. augusta 2022, od 17.00 hod., kde sa vedenie mesta stretne s autormi a realizátormi amfiteátra a spoločne ho uvedú do užívania. O kultúrny program sa postarajú DFS Púchovček s DĽH Lachovček, Folklórny súbor Váh Púchov a Ľudová hudba Váh Púchov a hudobným hosťom bude speváčka KRISTÍNA. Chýbať nebudú ani predajné stánky s občerstvením.

Pracovníci PTSM obnovili aj lavičky amfiteátra.

Srdečne sa na Vás tešíme.

Ing. Filip Makay,
vedúci oddelenia výstavby, investícií,
životného prostredia a stavebného úradu
Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel