Obnova vodorovného dopravného značenia v meste

65

V priebehu jarných mesiacov marec a apríl zabezpečilo oddelenie dopravy a služieb obnovu vodorovného dopravného značenia v meste Púchov a v miestnej časti Horné Kočkovce, ktorú realizovala na základe rámcovej zmluvy spoločnosť DOSA Slovakia s.r.o.

V rámci uvedenej obnovy vodorovného dopravného značenia boli vyznačené najmä:

  • Priechody pre chodcov – na uliciach Okružná, Mládežnícka, Moravská, 1. mája, Gorazdova, Požiarna, F. Urbánka, Royova, Vodárska, Kuzmányho, Sládkovičova, T. Vansovej, Spojová, kpt. Jaroša, Námestie slobody.
  • Parkoviská – na ulici Mládežníckej, 1. mája, Gorazdova, Štefánikova, Obrancov M., J. Kráľa, Námestie,
  • Vyznačenie autobusových zastávok BUS – na Ulici 1. mája, Gorazdova, J. Kráľa, Novonosická.

Ivana Mikušcová, vedúca oddelenia dopravy a služieb MsÚ