Ocenenie DHZM Púchov

24

Dňa 10.5.2024 sa uskutočnila v Trenčíne významná udalosť – v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stretli na počesť patróna hasičov svätého Floriána profesionálni a dobrovoľní hasiči, aby si prevzali ocenenie za svoju prácu. Za účasti poslanca Národnej rady SR a župana TSK p. Bašku, Krajského riaditeľa plk. Miloslava Tužinského, za DPO SR člena prezídia DPO SR predsedu ROPK Jána Siváka a mnohých významných osobnosti. Tu sa dostalo ocenenie i Dobrovoľnému hasičskému zboru Púchov, ktoré prebral predseda DHZM Jozef Ridzik st. Po vykonanom akte sa všetkým oceneným poprialo do budúcnosti mnoho úspechov, aby i naďalej vytrvali vo svojej práci v oblasti Požiarnej ochrany.

DHZM Púchov