Ocenenie v súťaži Top projekt 2020 získal aj projekt z Púchova

173

Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia sTOPa je Asociácia krajských rád mládeže. Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity. Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie. Ocenenie sTOPa sa udeľuje v rámci týchto kategórií: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top líder samosprávy, Obec/mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Top projekt, Top subjekt, neformálna skupina.

V tomto roku bol okrem iných v kategórii Top projekt ocenený aj projekt „AKTIVuj sa“ Centra voľného času Včielka v Púchove, ktoré sa už takmer 60 rokov pracuje s deťmi a mládežou v rôznych oblastiach. Po krídlami CVČ z poverenia mesta Púchov pôsobí i Mládežnícky parlament mesta Púchov. Tvorí ho takmer 40 mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov. Spracovali si Akčný plán na rok 2020 ako svoj projekt a postupne realizovali nastavené aktivity. Medzi aktivity patrili Diskusné fóra na rôzne témy, spolupráca s denným stacionárom pre zdravotne znevýhodnených, čistenie svojho okolia, dobrovoľnícke aktivity pre rôzne organizácie, malé dobrovoľnícke aktivity pre svoje okolie. Participovali i na nastavení Koncepcie práce s mládežou v meste Púchov. Napriek tomu, že situácia s COVID-19 nedovoľovala veľa možností, nezastavilo ich to a zapojili sa do rôznych individuálnych internetových výziev na vyčistenie svojho okolia. Podarilo sa im získať priestory klubovne na svoju ďalšiu činnosť. Aktívne spolupracujú s vedením mesta a sú motivovaní svoje aktivity i naďalej realizovať.

Zdroj: stopa.akram.sk