Odborne spolupracovať sa nám páči

97

Najlepšia stredná odborná škola v Trenčianskom kraji, 10. najlepšia stredná odborná škola v celoslovenskom hodnotení a škola, ktorá sa môže pochváliť víťazom posledného ročníka celoslovenskej súťaže Zenit v elektronike. Aj taká je škola, ktorú sme mohli navštíviť v pondelok 13. marca a zažiť skutočnú hodinu praktickej výučby.

My, žiaci 8.A, 7.A, 6.A a 6.B triedy ZŠ J. A. Komenského v Púchove, sme sa stretli na železničnej stanici, odkiaľ sme vyrazili rýchlikom do Dubnice nad Váhom. Spolu s pani učiteľkou Mackovou a pani učiteľkou Sahajovou sme sa presunuli hlavným námestím ku škole, kde nás už čakal pán Jozef Čambalík, ktorý pochádza z Púchova a je absolventom ZŠ J. A. Komenského. Na škole je učiteľom odborných predmetov (elektrotechnika a mechatronika) a pripravil si pre nás praktickú hodinu, na ktorej sme sa oboznámili so základmi elektroniky a vyskúšali si spájkovanie dosiek plošných spojov.

Pán učiteľ Jozef Čambalík nám ukázal aj technológiu prípravy dosky plošných spojov a potom sme už spájkovali so spájkovačkou a všetkými pomôckami ako sú cín, kolofónia a rôzne elektronické súčiastky. Zahĺbili sme sa do práce a niektorí len žasli, ako sa dokážu hokejisti sústrediť. Výsledok našej práce sme si mohli priniesť do školy a názorne ukázať na hodinách techniky aj ostatným spolužiakom, čo sme sa naučili. Na škole sme stretli aj bývalých absolventov našej školy.

Po skončení hodiny sme sa rozlúčili s pánom Čambalíkom a vrátili sme sa vlakom do Púchova. Bol to úžasný zážitok a určite naň budeme spomínať ešte veľmi dlho. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za možnosť nahliadnuť za dvere Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom, ktorej žiakmi sa raz v budúcnosti možno stanú aj niektorí z nás.

Tomáš Matocha, Filip Gabaj, žiaci 7.A triedy
Jakub Škorvánek, Oliver Štefina, žiaci 6.B triedy