Odchytili zatúlaného psa

59

Hliadka Mestskej polície Púchov dňa 15.12.2018 o 20.35 hod. v meste Púchov, na ul. Novonosická odchytila túlavého psa malého vzrastu, bielo-hnedej farby, teriéra Jacka Russella. Túlavý pes bez začipovania, obojka a vonkajších zranení bol umiestnený do záchytného koterca. Majiteľ si môže psa prevziať na oddelení MsP Púchov po predložení potrebných dokladov. Tel. 159, 042/4631720, 0903132333.