Odovzdávanie maturitných vysvedčení

696

Po úspešných maturitných skúškach si prevzali svoje maturitné vysvedčenia aj študenti ďalších dvoch púchovských stredných škôl.

V piatok v Divadle preberali maturitné vysvedčenia študenti gymnázia a v Malom župnom dome študenti Strednej odbornej školy (ul. I. Krasku) za účasti viceprimátora Romana Hvizdáka.

Gymnázium malo 3 maturitné triedy (triedni učitelia IV.A Mgr. Miroslava Zbínová, IV.B Mgr. Ronald Súra, IV.C PaedDr. Gabriela Václavíková) so 67 maturantmi, z ktorých boli všetci úspešní. Na Strednej odbornej škole maturovali 4 triedy (triedni učitelia IV.ME Mgr. Marek Šimáček, IV.MN Ing. Ivana Lazovanová, IV.OGP Ing. Daniela Polníková, IV.PS Ing. Mariana Jašeková) so 78 študentmi – úspešných maturantov bolo o 3 menej.

Maturanti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb preberali svoje vysvedčenia už v utorok. Celkovo maturovalo 6 tried a 120 maturantov. Na ústnej maturitnej skúške ich bolo 116, všetci boli úspešní. Štyria maturanti nepristúpili k ústnej časti skúšky, nakoľko neprospeli na koncoročnej klasifikácii. Po opravnej skúške v auguste môžu ústnu časť maturít vykonať ešte tento rok.