Odpoveď PN na útoky poslancov Marmana a Kubičára

480

Opäť prinášame čitateľom Púchovským novín dlhší text, ktorý nenájdu v tlačenej verzii novín. Nadväzuje na článok „Kto sa rozčuľuje nad kritikou, dáva najavo, že si ju zaslúži“ zo dňa 13.11.

Púchovské noviny si na konci septembra dovolili zverejniť jednu pravdivú vetu o hodnotení púchovskeho gymnázia inštitútom INEKO: „Gymnázium Púchov obsadilo v celkovom hodnotení 176 slovenských gymnázií až 128. miesto“. Vzápätí prišiel do našej redakcie otvorený list učiteľky A. Chládeckej, v ktorom dehonestujúco prirovnala maturitné skúšky k úlohe pre slona, akváriovú rybičku a psa vyliezť na strom a vychvaľovaním svojej mimoškolskej činnosti dokazovala, že Gymnázium Púchov nepatrí k najhorším gymnáziám na Slovensku.

Poslanec Miroslav Kubičár sa obhajuje

K téme hodnotenia púchovského gymnázia inštitútom INEKO sa vrátil poslanec M. Kubičár na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 25.10. Nevedel odpovedať na otázku, kde bola jeho morálka (ktorou sa sám chváli) v čase, keď ako poslanec svojim hlasovaním pomohol pripraviť občanov Púchova o obrovské peniaze pri predaji mestskej informačnej siete. Najskôr nepravdivo ako svojich spoluvinníkov obvinil poslancov V. Bršiaka a H. Šulcovú. Keď bol mestským právnikom A. Školekom usvedčený, že nehovorí pravdu, začal sa obhajovať ako obeť útokov na gymnázium, ktorého je už dvanásty rok riaditeľom. Spochybnil prácu inštitútu INEKO a dal ho do protikladu k hodnoteniu školy Štátnou školskou inšpekciou.

Na tieto slová reagoval konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Miloš Svoboda článkom „Pravda podľa poslanca M. Kubičára?“ v Púchovských novinách dňa 31.10. Zverejnil v ňom hodnotenie práce riaditeľa M. Kubičára Štátnou školskou inšpekciou, ktoré našiel na jej oficiálnom webe. M. Kubičár na článok odpovedal v ten istý deň na Facebooku: „Prosím všetkých rodičov a žiakov gymnázia, učiteľov našej školy, ale aj učiteľov iných materských, základných a stredných škôl, priateľov a známych, aby čítali články o mne a o mojej- našej škole s otvorenou mysľou. Tak, ako útočia dnes na mňa, na gymnázium, môžu raz útočiť aj na Vás. Zlo vopred počíta so slabosťou, strachom, ľahostajnosťou napadnutých i prizerajúcich sa. Ak zlu nebudeme čeliť, podľahneme.“

Zverejnenie pochybení M. Kubičára podľa Štátnej školskej inšpekcie považoval riaditeľ gymnázia za útok voči celej škole a strašil útokom „zla“ na všetkých Púchovčanov. Je to veľmi zvláštne uvažovanie – pripomína niekdajšie správanie Vladimíra Mečiara, ktorý kritiku svojej osoby označoval za útok na celé Slovensko.

Poslanec Rudolf Marman obhajuje gymnázium

R. Marman dňa 4.11. poslal Púchovským novinám a Vargovým Púchovským listom článok, ktorý Púchovské listy zverejnili dňa 6.11. Neskôr ho zverejnila aj webová stránka www.puchov.in, ktorá má podtitul “informácie bez cenzúry”. Tento webový portál často slúži na propagáciu poslanca M. Kubičára a v diskusiách pod článkami naozaj necenzuruje anonymné urážky primátora mesta Rastislava Heneka a ďalších vedúcich činiteľov mesta, aj keď sú nepravdivo osočujúce a oplzlé. Keď sa tam ale náhodou objaví oponujúci príspevok, býva správcom stránky zmazaný, aj keď je slušný a neporušuje stanovené pravidlá diskusie. Nedávno nás na to upozornil čitateľ (Gilotina), ktorého cenzurovali práve v diskusii pod článkom R. Marmana. Poslal nám printscreen monitora so svojim opakovane zmazaným príspevkom:

Púchovské noviny článok R. Marmana zverejňujú až teraz:

PRESTAŇME UBLIŽOVAŤ GYMNÁZIU

Už dlhšiu dobu sledujem, ako sa v mestských novinách a na našom mestskom zastupiteľstve rozoberá úroveň a kvalita vyučovacieho procesu na Gymnáziu v Púchove. Úprimne poviem pravdu – aj ja som kedysi patril k tým čo si sem tam na túto školu zafrflali. Ale čo sa v poslednej dobe deje okolo tejto školy a hlavne okolo jej riaditeľa mi začína vadiť a hanbím sa za to, že som ako poslanec mestského zastupiteľstva nezasiahol skôr.

Viem, že celý boj voči tejto škole je vedený nepriamo voči riaditeľovi Gymnázia pánu Kubičárovi, ktorý je mojím poslaneckým kolegom v púchovskom mestskom zastupiteľstve. Kto aspoň trošku sleduje našu komunálnu politiku, tak vie, že Miroslav Kubičár zastával funkciu viceprimátora mesta Púchov. Povedzme si otvorene: je to jeden z adeptov na budúcoročnú kandidatúru na post primátora mesta, čo zjavne prekáža niektorým ľuďom a cez túto nefér kampaň, ktorú proti nemu vedú, ubližujú všetkým pedagógom na našom púchovskom gymnáziu. A to mne, ako bývalému študentovi púchovského gymnázia strašne vadí.

Po niektorých článkoch by si človek, ktorý nepozná pomery na gymnáziu, povedal, že študenti, ktorí chodia na túto školu, nevedia pomaly ani písať a ani čítať a nemajú sa z čoho učiť, lebo nemajú odborné pomôcky. Hrôza a katastrofa v jednom. Vážení Púchovčania, nie je to tak. Ako bývalý gymnazista som moje obidve deti dal študovať na gymnázium v Púchove. Dcéra ho úspešne absolvovala a dnes je tretiačkou na UK v Bratislave, kde študuje odbor slovenský jazyk – psychológia. Syn v druhom ročníku prestúpil kvôli futbalu na športové gymnázium do Žiliny. Táto škola z nich, tak ako aj zo mňa, vyformovala dospelých ľudí. Našli si svoje vzory v podobe pedagógov tejto školy. Moja dcéra dodnes spomína na profesorky Fialovú, Pastorkovú, Komorovú a Denešovú, ktoré jej vo veľa veciach pomáhali. Preto už nedovolím, aby sa naďalej niekto navážal do práce celého kolektívu pedagógov na púchovskom gymnáziu.

Prestaňme teda ubližovať všetkým pedagógom Gymnázia len pre to, že ich riaditeľ je poslanec mestského zastupiteľstva. Gymnázium v Púchove patrí pod patronát výlučne Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sú kompetentní ľudia na to, aby vedeli odborne posúdiť, či táto škola vyhovuje štandardom ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo nie. Pokiaľ viem, minulý rok tu boli voľby na post riaditeľa gymnázia a vyhral ich doterajší riaditeľ Miroslav Kubičár. Takže keby to s tým našim púchovským gymnáziom bolo také hrôzostrašné, tak by asi doterajší riaditeľ nesedel na tejto stoličke. Miesto kritiky od ľudí, ktorí nemajú žiadnu pedagogickú odbornosť, radšej skúsme ako mesto nájsť spôsoby a možnosti, ako s predstaviteľmi gymnázia lepšie komunikovať a snažiť sa im v ich náročnej práci nejakým spôsobom pomôcť.

Na záver chcem povedať len jedno – tento môj príspevok nie je politický, ani som v ňom nechcel zastávať jednu osobu, ale chcel som ochrániť moju bývalú strednú školu ako celok aj s celým profesorským zborom.

P.S.: Keď som spomínal vzory pedagógov mojej dcéry, aj ja som mal jeden vzor a dodnes ho mám – je ním pán profesor Horváth. Touto cestou by som sa mu chcel poďakovať za všetky rady, ktoré mi do života dával. Veľakrát som ich v živote zužitkoval. Ďakujem.“

Odpoveď šéfredaktora Púchovských novín

Poslanec R. Marman nepíše pravdu. Najskôr si vymyslí neexistujúci problém, že: „Po niektorých článkoch by si človek, ktorý nepozná pomery na gymnáziu, povedal, že študenti, ktorí chodia na túto školu, nevedia pomaly ani písať a ani čítať a nemajú sa z čoho učiť, lebo nemajú odborné pomôcky. Hrôza a katastrofa v jednom.“ Nikto nič také v článkoch Púchovských novín netvrdil. Nikto na zastupiteľstve (okrem poslanca M. Kubičára) a ani v Púchovských novinách nerozoberal „úroveň a kvalitu vyučovacieho procesu na Gymnáziu v Púchove“, ako píše poslanec.

R. Marman vraj už nedovolí, „aby sa naďalej niekto navážal do práce celého kolektívu pedagógov na púchovskom gymnáziu“. Neviem, komu chce v tom brániť. Inštitút INEKO, ktorého hodnotenie škôl sme v Púchovských novinách zverejnili, výslovne píše, že hodnotí výsledky študentov, a nie prácu učiteľov. M. Svoboda vo svojom článku uvádza nedostatky riaditeľa gymnázia M. Kubičára, ktoré v nedávnej minulosti u neho našla Štátna školská inšpekcia a zverejnila na internete. A aby to bolo každému jasné, M. Svoboda zdôrazňuje: „Toto nie sú chyby učiteľov gymnázia, ktorí si poctivo plnia svoje povinnosti a za ktorých sa riaditeľ M. Kubičár tak rád a často skrýva“.

Riaditeľovi M. Kubičárovi (a jeho prívržencom) najviac vadí hodnotenie gymnázia inštitútom INEKO a odvoláva sa k autorite Štátnej školskej inšpekcie. O dôležitosti hodnotenia slovenských škôl inštitútom INEKO však svedčí skutočnosť, že s ním hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová uzavrela dňa 11. augusta 2017 MEMORANDUM o spolupráci „s cieľom informovať verejnosť o výsledkoch žiakov, študentov a absolventov základných, stredných a vysokých škôl a zvyšovať tlak na zlepšovanie kvality a efektívnosti vzdelávania“.

Ako zlý vtip je Marmanove záverečné poďakovanie bývalému riaditeľovi gymnázia Petrovi Horváthovi. Veď je všeobecne známe, že práve on musel vo funkcii riaditeľa gymnázia skončiť, aby ho mohla nahradiť bývalá zástupkyňa riaditeľa SOŠ M. Kubičára M. Šnídlová a krátko na to samotný M. Kubičár.

Poslanec Miroslav Kubičár útočí

V tom istom čísle Vargových Púchovských listoch, ako vyšiel článok R. Marmana, poslanec M. Kubičár hodnotí župné voľby: „Celú kampaň sme viedli len a len pozitívne, lebo sme presvedčení, že ľudia chcú žiť pokojným životom, že ich nezaujímajú žabomyšie vojny a vykonštruované problémy. Nepoužili sme žiadnu lesť, úskoky, manipuláciu, polopravdy. Naopak, žiaľ, boli sme vystavení hrubej manipulácii s faktami, skresľovaniu výsledkov gymnázia, i nechutným, oplzlým e-mailom, ktoré nás mali dehonestovať.“

Škoda, že M. Kubičár nie je vo svojich vyjadreniach konkrétny, pretože sa čitateľ nedozvie, čo považuje za lesť, úskoky, manipuláciu, polopravdy a skresľovanie výsledkov gymnázia. Sú to výsledky štátom nariadených externých maturitných skúšok, ako to naznačuje gymnaziálna učiteľka A. Chládecká? Je to hodnotenie škôl inštitútom INEKO, ktorý rešpektuje aj Štátna školská inšpekcia? Alebo sú to citáty zo správ Štátnej školskej inšpekcie, ktoré hodnotia pochybenia M. Kubičára?

Oplzlosti v predvolebnom e-maile, v ktorom boli okrem M. Kubičára napadnutí aj kandidáti L. Ranik, R. Hvizdák, M. Svoboda a ďalší, sa podobajú oplzlostiam v diskusných príspevkoch webovej stránky www.puchov.in, ktorá pravidelne propaguje práve aktivity M. Kubičára. Na webovej stránke Púchovských novín pre problémy s etikou a slušným vyjadrovaním radšej diskusné príspevky pod článkami nezverejňujeme. Ohradzujem sa voči možnému spájaniu oplzlých anonymov s našimi novinami. K ohováračskej a oplzlej úrovni www.puchov.in sa Púchovské noviny nikdy neznížili a ani v budúcnosti neznížia.

Ukážka ako si predstavujú čestný a racionálny súboj argumentov priaznivci M. Kubičára na www.puchov.in:

V poslednom čísle Vargových Púchovských listov zo dňa 20.11. zašiel M. Kubičár v kritike našich novín ešte ďalej. V úvahe k 17. novembru píše: „Moc sa realizuje cez médiá. Sloboda a demokracia je klenot, ktorý treba ctiť a chrániť. K zneužívaniu médií dochádza aj v mestských novinách, ktoré si platíme všetci, ale nemáme možnosť ich nijako ovplyvňovať. Je naozaj tragikomické ak ľudia, ktorí používajú slová ako transparentnosť a demokracia, využívajú médiá na šírenie klamstiev a osočovania“.

Poslanec M. Kubičár opäť nepíše pravdu a len neurčito a bez dôkazov osočuje druhých. Ak Púchovské noviny  zverejnili nejaké klamstvo, má každý dotknutý podľa Tlačového zákona právo na zverejnenie opravy. Ak sa doteraz M. Kubičár ani raz neobrátil na Púchovské noviny so žiadosťou o uverejnenie opravy nepravdivého tvrdenia, takmer isto to znamená, že v Púchovských novinách ani jedno nepravdivé tvrdenie nenašiel. Vyzývam poslanca M. Kubičára, nech uvedie konkrétne klamstvá o ňom alebo o Gymnáziu Púchov, ktoré boli zverejnené v Púchovských novinách. Ak ich nebude vedieť nájsť a má v sebe aspoň trochu cti, mal by sa Púchovským novinám verejne ospravedlniť.

M. Kubičár nepíše pravdu ani o tom, že nemá možnosť nijako ovplyvňovať obsah Púchovských novín. Pravidelne zverejňujeme príspevky z gymnázia a o gymnáziu. Navyše poslanec M. Kubičár pred župnými voľbami využil dobré meno Púchovských novín a zaplatil si v nich rozsahom najväčší priestor na propagáciu svojej osoby zo všetkých kandidátov púchovského okresu. Rovnako veľký priestor na politickú inzerciu mal zaplatený len jeho spolukandidát P. Hudák. (Upresnenie 24.11.: M. Kubičár a P. Hudák mali spoločnú celostránkovú inzerciu v 5 číslach PN, R. Henek s M. Svobodom a I. Kubišom mali spoločne 5 celostránkových inzerátov v 4 číslach PN, R. Hvizdák mal 3 celostránkové inzeráty v 3 číslach PN, ostatní kandidáti mali inzercie podstatne menej. Z hľadiska počtu čísel PN s inzerciou mali najviac inzercie M. Kubičár a P. Hudák, z hľadiska plochy inzercie pripadajúcej na jedného kandidáta mal najviac inzercie R. Hvizdák.)

Nehnevaj sa na zrkadlo, keď máš krivé ústa

Nedávno M. Kubičár napísal a zverejnil vo Vargových Púchovských listoch článok o púchovskej premiére komédie na motívy divadelnej hry Revízor N.V.Gogoľa. Na Slovensku hrali prvýkrát túto hru v roku 1871 v Martine pod názvom „Nehnevaj sa na zrkadlo, keď máš krivé ústa“. Na túto múdrosť by mal riaditeľ gymnázia M. Kubičár a všetci jeho priaznivci myslieť, keď útočia na Púchovské noviny len preto, že zverejňujú hodnotenie škôl inštitútom INEKO alebo citáty z verejne dostupných správ Štátnej školskej inšpekcie.

Slavomír Flimmel, šéfredaktor PN
Ilustračné foto: www.puchov.in

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 19 =