Odstránenie spadnutého stromu

148

Po búrke dňa 18.8.2023 sme boli vyzvaní na odstránenie spadnutého stromu na chodník pri ZŠ Gorazdova, kde za spolupráce s Podnikom technických služieb mesta Púchov došlo k uvoľneniu chodníka i odprataniu zvyšku stromu.

DHZ Púchov