Okres Púchov podľa COVID automatu je stále bordový

190

Vláda SR schválila v stredu 24. 2. 2021 v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka 1. 3. 2021. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania.

V rámci COVID automatu na regionálnej úrovni platí podľa informácií ministerstva zdravotníctva, že v čiernych okresoch (4. stupeň) sú školy zatvorené, v bordových (3. stupeň) na základe odporučenia regionálneho hygienika a v červených (2. stupeň) a ružových (1. stupeň) okresoch sú otvorené.

Platnosť negatívneho testu na COVID-19 v zamestnaní je pri čiernych a bordových okresoch sedem, v červených 14 a v ružových 21 dní. Pri bordových, červených a ružových okresoch je pohyb medzi okresmi možný len s testom s platnosťou sedem dní. Okres Púchov je aj naďalej v bordovom pásme (3. stupeň). Susedné okresy – Považská Bystrica a Ilava – sú v najhoršom čiernom pásme (4. stupeň).

Šiesty krízový štáb mesta schválil ďalšiu prevádzku mestských OM

Vo štvrtok dopoludnia zasadal online formou mestský krízový štáb už po šiestykrát. Okrem oboznámenia sa s aktuálnou epidemiologickou situáciou v meste schválili členovia otvorenie odberových miest (OM) pod taktovkou Mesta Púchov na ďalších päť dní, v rôznom časovom harmonograme. Sobotňajšie testovanie (27. 2. 2021) bolo opäť venované materským a základným školám, takisto aj pre študentov SŠ a verejnosť.

Mesto Púchov už tradične zriadi aj v nasledujúcich dňoch odberové miesta, aby tak odľahčilo kapacity testovania na stálych – mobilných odberových miestach (MOM), ktoré prevádzkujú súkromné spoločnosti na základe úspešných výziev z Ministerstva zdravotníctva SR. Počas uplynulého obdobia testovania (štvrtok až utorok 18. – 23. 2. 2021) sa na OM zriadenom mestom (MŠK volejbalová hala) otestovalo celkom 2.672 ľudí, z ktorých pozitívne testovaných bolo 23, pričom miera pozitivity za Mesto Púchov za toto OM tvorí 0,86 percenta.

Testovanie na OM zriadených mestom v dňoch 26.-27.2021

Antigénové testovanie v meste Púchov bolo znova od piatka 26. 2. 2021 posilnené odberovými miestami zriadenými Mestom Púchov – v Divadle Púchov a vo volejbalovej hale MŠK. Tradične v sobotu (27. 2. 2021) bolo zorganizované ďalšie pretestovanie rodičov detí MŠ, žiakov 1. stupňa ZŠ, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale i pre verejnosť a študentov SŠ. Celkom sa za dva dni (26. – 27. 2. 2021) na týchto OM otestovalo 1.889 ľudí. Testovanie na mestských OM pokračuje aj v prvý marcový týždeň.

V sobotu Mesto Púchov otvorilo celkom 4 OM, z ktorých 2 situované na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli určené pre rodičov detí MŠ, žiakov prvého stupňa ZŠ a pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Ďalšie dve OM – Divadlo Púchov a MŠK volejbalová hala – boli určené pre verejnosť a študentov SŠ. Celkom sa na všetkých 4 OM zriadených mestom otestovalo 1.398 ľudí, z tých boli 9 pozitívne testovaní. Miera pozitivity za tento deň tvorí v Púchove 0,64 percenta.

V piatok a sobotu (26. – 27. 2. 2021) sa na mestom zriadených OM otestovalo celkom 1.889 ľudí, z ktorých 15 mali pozitívny výsledok testu. Sumárny výsledok za oba dni tak predstavuje percento pozitivity na mestských OM 0,79 percenta.

Začiatkom prvého marcového týždňa (pondelok a utorok 1. – 2. 3. 2021) sa testovalo na jednom OM – MŠK volejbalová hala, v zaužívanom čase 15:00 – 20:00 hod. Zároveň majú občania mesta k dispozícii aj tri stále odberové miesta MOM – DHZ Púchov, SOV (Nám. slobody) a KOLONKA, v prevádzke počas pracovných dní i víkendu.

Nové vládne pravidlá budú platiť od stredy 3. 3. 2021

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť pomocou benefitov a kontrol. Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVID-príplatok. Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN) a ošetrenie člena rodiny (OČR). Cieľom je tiež zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény a zaviesť e-karanténu hneď, ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia.

Druhým okruhom opatrením je zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19. V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. Dôchodcom je dôrazne odporúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

Zamestnanci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami

Vláda prikazuje tiež prezenčný výkon práce, ktorá je nevyhnutná. Pri ceste do práce sa ľudia budú musieť preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Predškolská a školská dochádzka bude umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa majú distribuovať do domácností, pričom pozitívne výsledky sa budú overovať PCR testom.

Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie. Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Pozitívne testované osoby už nebudú môcť vychádzať z domu

Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. marca zrušiť hlavný hygienik SR.

Urýchlene sa má spustiť týždenné sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek ochorenia COVID-19. Raz za dva týždne sa tiež majú pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu. Testovanie by sa tiež malo zacieliť na osoby s príznakmi, v ohniskách a potenciálnych ohniskách. Sprísni sa aj režim na hraniciach.

Zdroj: MsÚ Púchov, health.gov.sk