Okresná organizácia Jednoty dôchodcov oslavovala

250

Vo štvrtok 22.9.2022 sa v Horných Kočkovciach stretli členovia Okresnej organizácie JDS v Púchove, aby pri príležitosti 25. výročia založenia spoločne zhodnotili výsledky svojej činnosti.

Pozdraviť ich prišla primátorku mesta Púchov Katarína Heneková, starosta Dohňan a poslanec NR SR Milan Panáček, poslankyňa MsZ Púchov Irena Kováčiková a ďalší čestní hostia. Predsedníčka Okresnej organizácie JDS Púchov Elena Gelnarová predniesla Správu o činnosti OO JDS, v ktorej okrem iného uviedla:

„22. septembra 1997 bola založená OO JDS v Púchove, teda presne na deň, ale s odstupom 25. rokov sa stretávame, aby sme si spoločne zaspomínali. V deň založenia mala OO JDS 151 členov, už vtedy v troch ZO JDS v Púchove, Lúkach a Domove dôchodcov na Chmelinci. Zakladateľom bola Krajská organizácia JDS s jej vtedajšou predsedníčkou pani Ruth Kratinovou, na podnet pána Jozefa Mikloša. Za predsedníčku bola zvolená pani Marie Kurtová, 4 členovia výboru a 3 členovia revíznej komisie. Časom pribúdali nové základné organizácie v Horných a Dolných Kočkovciach, Dohňanoch, Hornej Breznici, Zubáku, Lednické Rovne – Horenická Hôrka, Lysej p/Makytou a Dolnej Breznici. V roku 2021 ukončili činnosť 2 ZO JDS a to v Hornej Breznici a Zubáku zo zdravotných dôvodov predsedov organizácií a nenašiel sa nik, kto by pokračoval v ich práci.

Po odchode (zo zdravotných dôvodov) p. Kurtovej z pozície predsedníčky OO JDS v roku 2004 bol do funkcie zvolený Ján Novosad, ktorý pozíciu predsedu do svojej smrti zastával do r. 2007. Do funkcie predsedníčky OO JDS bola zvolená Antónia Gabková, ktorá vykonávala túto funkciu do svojej smrti v roku 2020. V tom roku bola do funkcie predsedníčky kooptovaná tajomníčka OO JDS Elena Gelnarová a do funkcie hospodárky – pokladníčky p. Luljaková Mária (členka JDS ZO Lúky), nakoľko sa funkcie vzdala p. Michalcová zo zdravotných dôvodov. Vo volebnom roku 2022 bola Elena Gelnarová zvolená za predsedníčku OO JDS Púchov na volebné obdobie 2022 – 2025. Boli zvolené orgány: Predsedníctvo, Rada a revízna komisia OO JDS Púchov.

OO JDS Púchov má dnes 586 členov, 8 ZO JDS: Púchov – predsedníčka Anna Gajdošíková, Lúky – predsedníčka Helena Lacková, Horné Kočkovce – predsedníčka Elena Gelnarová, Dohňany – predsedníčka Emília Čviriková, Dolné Kočkovce – predseda Daniel Blaško, Lednické Rovne – Horenická Hôrka – predsedníčka Mária Šlesarová, Lysá p/Makytou – predsedníčka Mária Panáčková a Dolná Breznica – predsedníčka Anna Lencsesová.

Hlavná činnosť seniorov je zameraná do oblastí: kultúrno–spoločenskej, športovo-turistickej, relaxačno-liečebnej a vzdelávaco-výchovnej… Okrem už týchto činností nesmieme zabudnúť, že činnosť seniorov bola zameraná aj na brigádnickú činnosť v spolupráci s obcami napr. údržba a čistota cintorínov, upratovanie domu smútku, pletie a okopávanie zelene na verejných priestranstvách, ako i udržiavanie čistoty v priestoroch, ktoré im boli pridelené na ich činnosť. Veľkým zlomom bolo, že do našej spoločnosti zasiahla pandémia COVID-19 a narušila a obmedzila činnosť aj v našich ZO JDS a následne aj OO JDS. Ale nedali sme sa, kontrolovali sme vývoj pandémie a keď sa dalo začali sme ihneď s činnosťou…“

Po nasledujúcich príhovoroch hostí začala voľná zábava pri hudbe a tanci, ktorá pokračovala až do večera.

Slavomír Flimmel