Október – Mesiac úcty k starším na pešej zóne

94

Pešia zóna v Púchove bola vo štvrtok 21. októbra rezervovaná pre púchovských jubilantov a dôchodcov, ktorým Mesto Púchov a spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. pri príležitosti OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM pripravili koncert hudobnej skupiny AKROPOLA s hosťom Števom Hruštincom. Popoludnie otvorili konateľ Púchovskej kultúry Pavol Pivko a primátorka Katarína Heneková, ktorá všetkým seniorom popriala najmä veľa zdravia, lásky, pohody, trpezlivosti a krásnych dní jesene života.

Foto: Slavomír Flimmel