Októbrové vítanie detí do života II. (fotoreportáž)

747

Vo štvrtok 11. októbra v Župnom dome slávnostne privítal do života najmladších Púchovčanov primátor Rastislav Henek.

Fotoalbum nových občanov Púchova:

1. Alex Burian

2. Ctibor Divinský

3. Filip Krejčí

4. Jakub Štrbáň

5. Marko Drienik

6. Michaela Panáčková

7. Michal Lisko

8. Mikuláš Valach

9. Miriama Brindzová

10. Natália Jurdíková

11. Timotej Janke

12. Tobiáš Kuťka

13. Viktória Masariková

14. Zachariáš Zbudila

—————

Foto: flimmel@gmail.com