Olympijský víťaz Ján Zachara navštívil Púchov

382

Zlatá za život“ je názov knihy od Mariána Šimu o príbehu olympijského víťaza Jána Zachara. Tento milý, usmiaty športovec prijal naše pozvanie do CSS Chmelinec Púchov a vyrozprával nám svoju cestu.

Ján Zachara sa narodil 27. 8. 1928 v Kubre, ktorá bola vtedy ešte samostatnou dedinkou susediacou s Trenčínom. V roku 1943 mu pästiarsky klub Merina Trenčín dal vystaviť prvý registračný preukaz športovca. O dva roky neskôr sa stal juniorským majstrom Slovenska a v roku 1952 si z hier XV. olympiády v Helsinkách priniesol zlato v boxe.

Aj vo svojich 89-tich rokoch je pán Zachara stále aktívny športovec a často trávi voľné chvíle medzi deťmi, ale aj seniormi. Ďakujeme, že aj nám spríjemnil dopoludnie a mnohí z klientov ho mohli vidieť na vlastné oči a položiť mu otázky zo športovej kariéry

CSS – Chmelinec Púchov