Opäť iné karate

437

Keď 3.6.2017 sme písali o turnaji Pohára slovenskej federácie karate a bojových umení v Púchove a zdôraznili sme vnútornú hodnotu tohoto bojového umenia, museli sme niečo z textu z priestorových dôvodov vynechať. Môžeme však o tom písať pri príležitosti koncoročných skúšok technickej vyspelosti a Športového dňa.

Karatisti na Slovensku, v závislosti od stupňa technickej vyspelosti, v určitých časových intervaloch prichádzajú pred skúšobných komisárov, aby získali vyšší “opasok“. Žiacke stupne sa nazývajú kyu, majstrovské Dan (čierne pásy). Najvyššie, 10.Dany sú purpurovo červené. V CVČ ZŠ Gorazdova majú čierne pásy okrem trénera F. Komoru, Lukáš Čvirik 1.Dan karate a Michal Kunst 1.Dan karate a 1.Dan kobudo. Samozrejme v Púchove je viac držiteľov Danov, ktorých sme mohli vidieť na Pohári federácie aj v radoch pomocníkov na zápasiskách – T. Solík, M. Faturík, M. Čvirik a mnoho iných.

Skúšky, ktoré sa konali 23.6.2017, boli určené pre žiacke stupne. Nakoľko v Púchove sa skúša spravidla len raz do roka a žiaci sú spravidla dobre pripravení, dopadli skúšky dobre. Smoliari, ktorí zaváhali pri cvičeniach kata, budú mať ku koncu prázdnin opravný termín, lebo ostatné časti skúšok deti zvládli dobre. Koncom júla troch Púchovčanov čakajú ešte prísnejšie skúšky – na čierne pásy, v rámci sústredenia s okinavskými majstrami v Žiline.

Nasledujúci deň po skúškach (24.6.) sa na futbalovom ihrisku v Dolných Kočkovciach konala akcia, ktorú pod rôznymi názvami organizujeme v Púchove už viac ako desať rokov. Športový deň je súťaž určená hlavne pre deti, ktoré počas roka na súťažiach neboli, pre deti ktoré sa o karate zaujímajú alebo ktoré si len chcú s malými karatistami zasúťažiť. Celodenná akcia organizovaná spravidla 2 – 3 krát do roka zahŕňa tak karatistické súťaže kata, kumite, ako aj kondičné testy a iné súťaže, kde je štart otvorený aj pre hostí. Kto sa prihlási, má možnosť. Na súťažiach neexistujú protesty, lebo všetci súťažiaci majú absolútnu dôveru v nestrannosť rozhodcov. Hlavne pri obľúbenej súťaži o najsilnejší úder, kde meradlom je brucho trénera.

Tentoraz okrem sponzora – Nadácie Tatra banky – ochotne prispeli aj rodičia detí, či už skvelými koláčmi, varením gulášu, prípravou priestoru súťaží a podobne. A pomáhali aj malí karatisti a ich hostia. Deň je špecifický aj tým, že organizátori pripravia podmienky, nastavia kritériá a súťaž je do značnej miery v rukách samotných detí, ktoré môžu navrhnúť súťaže, pomôcť pri priebehu alebo ich prípadne meniť. Tohtoročný športový deň bol mimoriadny nielen skvelým nasadením všetkých súťažiacich, ale atmosférou, ktorá na súťaži panovala.

A táto atmosféra je to, čo spája púchovské karatistické športové dni s ďalšími akciami, ktoré začali niektorí členovia organizovať. Tréneri a žiaci, deti aj rodičia chodia zadarmo a na vlastné náklady do táborov organizovaných charitatívnou organizáciou Očkolandia pre deti z detských domovov a robia pre tieto deti ukážky bojových umení, tréningy a iné aktivity. A teraz si autor dovolí osobnú poznámku: „Vzniklo to bez môjho priameho pričinenia ako hlavného trénera. Sú to nielen tvrdí bojovníci, reprezentanti Slovenska v karate, ale aj slušní ľudia s dobrým srdcom. No nie je to radosť chodiť do takejto spoločnosti?“

Ing. František Komora, tréner