V Púchovskom okrese pribudlo v roku 2017 rovných 900 osobných motorových vozidiel

110
Ilustr. foto (prihlasenieauta.sk).

Ku koncu minulého roka evidoval dopravný inšpektorát v Púchove 17.268 osobných motorových vozidiel. Ku koncu roka bolo v evidencii v Púchovskom okrese 16.368 osobných motorových vozidiel, medziročne tak ich počet stúpol o rovných 900.

V Trenčianskom samosprávnom kraji stúpol za rovnaké obdobie počet osobných motorových vozidiel o 10.266. Kým koncom roku 2016 ich bolo v Trenčianskom kraji evidovaných 226.779, koncom roku 2017 ich už bolo 237.045.

V celoslovenskom meradle evidovali dopravné inšpektoráty ku koncu minulého roku 2.223.117 osobných motorových vozidiel, čo je o 101.343 viac, ako koncom roku 2016, kedy ich dopravné inšpektoráty evidovali 2.121.774. Informoval odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
-r-