Oslavy 30. výročia založenia mestskej polície

229

Druhým bodom programu slávnostného MsZ, ktoré sa konalo v piatok 17. septembra sa v Divadle Púchov, bolo oceňovanie kolektívu pracovníkov Mestskej polície v Púchove pri príležitosti 30. výročia od jej založenia.

V príhovore primátorka mesta Katarína Heneková okrem iného uviedla: „Významné jubileum jednej z dôležitých zložiek pre správne fungovanie poriadku v meste Púchov je 30. výročie vzniku a založenia Mestskej polície v Púchove. Ku dňu 1. 7. 1991 datujeme jej vznik a založenie, kedy mestské zastupiteľstvo Mestskú políciu v Púchove zriadilo. Začínalo sa v počte dvoch príslušníkov mestskej polície, o dva roky neskôr sa počet zamestnancov navýšil na šiestich príslušníkov a v súčasnosti disponuje útvar devätnástimi príslušníkmi. Počas jej existencie pôsobilo vo funkcii náčelníka mestskej polície 5 profesionálov, aktuálne je vo funkcii od roku 2018 Ing. Mário Martinko.

Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ale i v mene občanov mesta Púchov, zablahoželala k 30. výročiu vzniku a založenia Vášho útvaru a pri tejto príležitosti Vám odovzdala ocenenie ako pripomienku tejto krásnej udalosti a slávnosti. Za posledné roky ste prešli viacerými inováciami, zmenami, učili sa novým veciam. Svoje poslanie vykonávate každý deň s cieľom pomáhať našim obyvateľom, chrániť životné prostredie mesta, dohliadať na verejný poriadok a majetok. Nie vždy je to ľahká úloha… Prajem Vám do ďalšieho obdobia veľa zdravia, energie a pracovného nasadenia v pomoci občanom nášho mesta.“

Jeden z najdlhšie slúžiacich mestských policajtov Pavol Pružinský v prezentácii o histórii a súčasnosti mestskej polície povedal:

„Pred 30-timi rokmi stála pred samosprávou nášho mesta neľahká úloha – bez predchádzajúcich skúseností vybudovať základy poriadkového útvaru mesta. Bolo treba zabezpečiť priestory, vyškoliť personál, vystrojiť ho, vyzbrojiť, vybaviť ho služobnými pomôckami a samozrejme financovať. Od roku 1991 každý primátor a primátorka spolu poslancami mestského zastupiteľstva preukázali, že bezpečnosť mesta a jeho občanov patrí medzi ich priority a svojimi rozhodnutiami prispeli k tomu, aby sa mestská polícia mohla stále rozvíjať.

Rokmi sa menil vozový park mestskej polície: používali sme služobné vozidlá značky Škoda Favorit, neskôr Škoda Felicia, Peugeot Bipper, v súčasnosti je to Hyundai Getz a Suzuki Vitara. Medzi naše služobné pomôcky patrí Alcotester Dröger s tlačiarňou, ďalej čítačka psích čipov, ktorá uľahčuje našu prácu pri identifikácií odchyteného zvieraťa. Súčasťou výbavy motorizovanej hliadky je externý defibrilátor a operátori tiesňovej linky 112 môžu kedykoľvek vyslať hliadku k pacientovi.

Cieľom kamerového systému je zabezpečiť pokrytie čo najväčšieho územia mesta a záujmových objektov, napríklad vjazdy a výjazdy z mesta, križovatky, námestia, pešiu zónu, Župný dom, Kultúrno-vzdelávacie centrum. Výstupy z kamerového systému nám slúžia pri objasňovaní rôznej protispoločenskej činnosti a na základe dožiadania sú poskytované príslušníkom policajného zboru.

Mestská polícia sa za 30 rokov svojej činnosti stala dôležitým poriadkovým orgánom mesta, jej nezastupiteľnú úlohu pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany života zdravia a majetku občanov preukazujú jej príslušníci v 12-hodinových smenách 24 hodín denne. Neustále sa rozširuje množstvo úloh a rozsah jej právomocí a to aj v súvislosti s riešením tzv. objektívnej zodpovednosti v cestnej premávke, či kontrolou dodržiavania opatrení na zabránenie ochorenia COVID-19.

Rovnako ako pred 30 rokmi aj dnes čakajú vedenie mesta a samosprávy v súvislosti s mestskou políciou nové výzvy. Spojené sú predovšetkým s omladením kolektívu, úpravou vnútorných priestorov našej budovy a jej zateplenia, či dobudovaním kamerového systému a zabezpečením jeho obsluhy 24-hodinovou službou. Sme presvedčení, že sa tieto výzvy podarí v budúcnosti naplniť, pretože občania mesta a rovnako aj službukonajúci policajti si zaslúžia modernú, akcieschopnú a vybavenú mestskú políciu.“

Pamätné listy pri príležitosti vzniku a založenia Mestskej polície v Púchove si na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva prevzalo od primátorky Kataríny Henekovej 15 prítomných zamestnancov MsP, ktorí sa následne zapísali aj do Pamätnej knihy mesta Púchov.

Z podkladov MsÚ Púchov spracoval Slavomír Flimmel