Oslavy Dňa Rodiny na pešej zóne

175

Štrnásty ročník osláv krásneho sviatku Dňa Rodiny v Púchove sa uskutočnil v nedeľu 4.6.2023. Prežívanie rôznych napätí v spoločnosti a možno aj strachov z existencie vlastnej rodiny, či ohrozeného spoločného mieru, mohli ustúpiť pred víziou dôležitosti rodiny aj v súčasnosti. Človek sa skláňa pred množstvom nových poznatkov o kolobehu života či o nepredstaviteľne obrovskom vesmíre a zároveň má príležitosť uvedomiť si svoju malosť, svoju bezvýznamnosť medzi miliardami ľudí tohto sveta. A tak nás môžu napadnúť rôzne otázky: čo na tom záleží, čo robím, čím môžem len ja malý človiečik prispieť ku kolotoču života vo svete?

Odpoveď, ktorú si účastníci osláv Dňa Rodiny pripomenuli má jedno slovo. Rodina. Ak hľadáme význam svojej osobnej existencie, aj miesta svetového významu, odpoveď je rodina. Záleží na tom čo robí, ako sa správa, každý jeden člen rodiny, lebo je jej súčasťou. Ovplyvňuje či bude rásť v rodine láska, porozumenie, odpustenie, tolerancia, alebo opak týchto čností. Zo spoločenstva rodiny sa šíri ovocie do prostredia malého, väčšieho v meste, v štáte vo svete. Sme presvedčení, že súčasné problémy našej doby a krízu hodnôt, môže prekonať najmä láskyplná a funkčná rodina. A to si prišli účastníci nielen nostalgicky pripomenúť, ale aj skutočne prežiť. Pripravený bohatý program bol pozvánkou na stmelenie vzťahov a príležitosťou prežiť krásny rodinný čas.

Ďakujeme všetkým organizáciám za aktívnu a radostnú účasť: CVČ Včielka, Mládežnícky parlament mesta Púchov, ZŠ s MŠ sv. Margity, ZŠ Slovanská, OZ Potvora, 6.Zbor skautov a skautiek, Roman Hvizdák a spolupracovníci. Ďakujeme za podporu mestu Púchov. Tlmočíme poďakovanie rodín, ktoré získali milé odmeny od pani primátorky Kataríny Henekovej, kníhkupectva M-kniha, CVČ Včielka, OZ S láskou k človeku.

Manželia Jozef a Lenka Daškovci
OZ S láskou k človeku