Otvorenie koncertnej sezóny 2019/20

128

Základná umelecká škola Púchov otvorila v stredu 23. októbra novú koncertnú sezónu. Škola pod vedením nového riaditeľa Petra Stupavského v priestoroch Malého župného domu postupne predstavila rodičom a púchovskej verejnosti svojich najšikovnejších žiakov. V úvode vystúpila s ľudovými piesňami Detská ľudová hudba Lachovček so svojim vedúcim Ivanom Sadloňom. Nasledovali skladby a piesne rôznych hudobných žánrov ako napr. Chopinove klavírne prelúdium, Mozartovo Allegro pre flautu a klavír, Šostakovičov klavírny Kolovrátok, Bartókov Večer na dedine (husle). Dievčenské gitarové kvarteto zahralo Kubánsku rumbu a na záver koncertu chlapčenské dychové kvarteto zahralo Bernsteinovu skladbu Tonight z muzikálu West Side Story.

Slavomír Flimmel