Prednáška reumatológov „Bez bieleho plášťa“

128

Liga proti reumatizmu Púchov zorganizovala v utorok 22. októbra v kongresovej sále SISI Gardens prednášku s názvom „Bez bieleho plášťa“.

Podujatie sa konalo v súčinnosti s centrálou Liga proti reumatizmu na Slovensku a akciu prišla pozdraviť aj primátorka mesta Púchov Katarína Heneková. Hlavným bodom stretnutia boli odborné prednášky z oblasti reumatológie – o reumatickej chorobe a nových možnostiach zmierňovania jej následkov na kvalitu života pacientov. MUDr. Oľga Lukáčová z Národného ústavu reumatických chorôb z Piešťan vystúpila s prednáškou na tému „Liečba reumatoidnej artritídy v súčasnosti“ a MUDr. Daniela Janíková z púchovskej reumatologickej ambulancie s prednáškou „Spolupráca pacienta a lekára pri liečbe zápalových reumatických ochorení“. Bezprostredne po jednotlivých prednáškach nasledovala diskusia, v ktorej lekárky rady zodpovedali všetky otázky prítomných členov Ligy proti reumatizmu. Po odbornej časti podujatia nasledovala neformálna beseda s občerstvením.

Slavomír Flimmel