Oznam o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov

532

Mesto Púchov v súčinnosti s PTSM, s.r.o. oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jesenné upratovanie mesta“ budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery pre jednotlivé mestské časti na uloženie objemového odpadu. Rozmiestnenie sa bude riadiť nižšie uvedeným harmonogramom:

Kontajnery budú vyvážané priebežne, aby nedochádzalo k preplňovaniu, avšak v prípade nárazového zaplnenie je potrebné uvedené nahlásiť na PTSM, s.r.o. Individuálny zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočnený na základe požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber nebezpečného a elektronického odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených občanov. Nebezpečný odpad bude realizovaný tak ako na jar 2017 – podľa požiadaviek od občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne časti.

Spracoval: Peter Barančík, ekonomické oddelenie
Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.:
Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140, mail: halas@ptsmpu.sk