Z histórie evanjelického kostola v Púchove

1435

Evanjelický zbor vznikol v Púchove v roku 1580, dokonca už v roku 1562 sa tu spomína evanjelická škola. Mnohí exulanti českobratskej cirkvi po bitke na Bielej hore našli útočisko práve v Púchove. Prvým farárom zboru bol Paulus Miticenus (v rokoch 1596 až 1601). Počas silnej protireformácie v roku 1706 zbor dočasne zanikol.

Púchovské evanjelické kostoly

V roku 1643 si evanjelici postavili kostol, ktorý im bol odobratý, a počas rekatolizácie zbor zanikol. Zbor obnovili až po vydaní Tolerančného patentu v roku 1781 a kostol postavili v roku 1784 až 1786. Základný kameň nového kostola bol položený dňa 23. Júna 1864. Dnešný – už tretí – kostol postavili okolo pôvodného chrámu v neogotickom slohu, posviacka ktorého bola 26. septembra v roku 1880. Trojloďový kostol s oblúčkovým vlysom, príporami i formovaním okien a portálu v slohu novogotiky, zaklenutý hviezdicovitými klenbami so štukovými rebrami, zvláštnym spôsobom, ktorý použili v roku 1380 pri stavbe košického dómu.

Nový kostol postavili podľa projektov pána Urbánka z Dohňan, otca Ferka Urbánka. Kostol stavali okolo pôvodného tolerančného, menšieho z roku 1786, ktorý bol z nepálenej tehly, mal drevený strop a šindľovú strechu a po dokončení novostavby ho rozobrali. Klenby dosahujú na zväzkovité piliere s hlavicami, ktoré nesú aj trojstranné chóry. Rozmery kostola sú 36 x 12 m, klenby sú vysoké 14 m. Podlaha zvonovej stolice je vo výške 17,71m od zeme, Výška zvonovej stolice je 6,43 m, podlaha, kde sú umiestnené hodiny je vo výške 25,94 m, celá veža je vysoká 38,6m (bez bleskozvodovej tyče).

Oltár

V kostole bol po dlhých prosbách a veľkom úsilí umiestnený renesančný, majstrovsky vyrezávaný oltár. Pochádza z roku 1643, z čias, kedy bol celý Púchov evanjelický a postavili ho pre pôvodný renesančný (dnešný rímskokatolícky) kostol, odobratý evanjelikom v roku 1709. Po Rákocziho povstaní pri Hámroch bol oltár schovaný v rímsko-katolíckom kostole až do roku 1785. Vtedy si ho evanjelici vyprosili od grófa Aspermonta do svojho kostola.

Organ

Starý púchovský organ je z roku 1879. V roku 1953 si tento organ kúpil cirkevný zbor v Liptovskom Ondreji a po oprave je stále funkčný. Bol nahradený novým organom. Tento organ vyrobila dielňa Kutná Hora. V roku 1985 bol pôvodný hrací stôl nahradený novým. V roku 2007 bol organ obohatený o hobojový register. Digitálne číselníky piesní ako aj ozvučenie kostola je z roku 1982.

Zvony

Dňa 15.7.1904 o polnoci vypukol požiar v blízkosti kostola, ktorý zachvátil aj kostol a faru. Zhorela strecha kostola aj s vežou, zvony spadli a boli poškodené. Ešte v tom istom roku bola strecha aj veža opravená a boli nadobudnuté dva zvony a v roku 1908 bol nadobudnutý tretí zvon (uliaty v Šoproni). Po vypuknutí I. svetovej vojny (1914 až 1918), veľký aj malý zvon boli odobraté pre potreby vojenského priemyslu. Veľký zvon vážil 475 kg, malý 121 kg. Zostal stredný zvon z r. 1904 (priemer venca 750 mm, hmotnosť cca 280 kg).

Nový veľký zvon bol nadobudnutý v roku 1923, priemer venca 985 mm, hmotnosť cca 613 kg. Nový malý zvon bol nadobudnutý v r. 1923, spodný priemer 660 mm, hmotnosť cca 172 kg. V roku 2005 bola vykonaná rekonštrukcia zvonov a vežových hodín. Kostol bol čiastočne rekonštruovaný (oprava omietok a elektroinštalácie) a vymaľovaný v roku 2010.

Hodiny

V roku 2005 boli namontované elektronické hodiny ECC 77, u ktorých reálny čas je riadený rádiovým časovým normálom DCF 77. Hodiny sa automaticky kontrolujú každé tri minúty. Združujú pohon vežových hodín, cimbalové elektromagnetické odbíjanie, ovládanie troch zvonov. Sú programovateľné až na jeden rok dopredu na každý deň. Tiež bol namontovaný elektrický pohon zvonov lineárnymi elektromotormi. Vežové hodiny majú nové ciferníky, ktoré v noci svietia. Kostol je elektronicky strážený.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude chrám Boží sprístupnený verejnosti v nedeľu 17. septembra 2017 s nasledovným programom:

10:00 hod. – služby Božie
13:00 – 17:00 hod. – prehliadka kostola
17:50 – 18:30 hod. – večerné služby Božie

V rámci prehliadky kostola si môžu návštevníci pozrieť kostol, oltár, organ, historickú miestnosť, zvony a elektronické hodiny.

Zdroj: ECAV Púchov, foto: Slavomír Flimmel