Pasovanie prvákov na CZŠ sv. Margity

290

A je to tu! Veľmi očakávaný deň pre našich najmenších školopovinných žiakov – prvákov nastal v stredu 19.2.2020. Už niekoľko dní, a hlavne pri nácvikoch, sa nevedeli dočkať kedy nastane tento ich veľký okamžik. Tradičnú iniciatívu prevzali žiaci 9.ročníka, ktorí so svojou triednou učiteľkou– pani Mgr. Jakúbkovou nacvičili slávnostný a zábavný program. S odbitím 16. hodiny sa všetko mohlo začať. Rodičia poslednýkrát pohľadom skontrolovali svoje deti a … program sa začal.

Deviataci si pripravili množstvo súťaží, hier, otázok, ktoré preverili znalosti a vedomosti našich prvákov. Prváčikovia sa spolu s nimi ocitli v rozprávkovom kráľovstve. Tu ich čakal kráľ, Červená čiapočka, trpaslík, kocúr v čižmách, Popoluška, Princezná Bella a Šmolko. Rozprávkové postavy, ktorým zlý čarodejník niečo ukradol, a tak každej rozprávke prekazil šťastný koniec. Všetci malí žiaci boli veľmi šikovní, so zadanými úlohami, hrami, obrázkami si rýchlo a krásne poradili, a boli aj sladko odmenení.

Prváci zachránili rozprávkové kráľovstvo a spolu so staršími deviatakmi vytvárali zohraté dvojice, trojice. Nakoniec slávnostne zložili sľub a boli pasovaní za prváka, prváčku našej cirkevnej školy. Za výbornú prácu – odmena – a tak to bolo aj u nás. Spoločne s najstaršími, ich triednymi učiteľkami sme si ešte precvičili svoje kĺbiky na spoločnej diskotéke. Myslíme, že z týchto našich školákov budú úspešní žiaci a podľa toho čo predviedli sa nestratia ani v budúcom živote.

CZŠ sv. Margity