SOŠ obchodu a služieb privítala žiakov základných škôl

298

Dňa 20.02.2020 nás navštívili žiaci základných škôl z Lednických Rovní, Lazov pod Makytou a zo Zubáka so svojimi učiteľkami. Na pôde našej školy ich srdečne privítala zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Miriam Kremeňová. Žiaci najskôr získali informácie od výchovnej poradkyne Mgr. Anny Golejovej o odboroch, ktoré v budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame pre záujemcov o štúdium na našej škole. Sú to odbory študijné (ukončené maturitnou skúškou): hotelová akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, obchodný pracovník, obchod a podnikanie (4-ročné štúdium) a učebné odbory (3-ročné ukončené výučným listom): kuchár, čašník, servírka, kaderník, cukrár. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoločné stravovanie a vlasová kozmetika.

Na návštevu našich potencionálnych žiakov sme sa vzorne pripravili a nachystali sme pre nich tvorivé dielne. V tvorivej dielni cukrárenská výroba si naši milí hostia mohli vyskúšať svoje zručnosti spolu so žiačkami I.C odboru cukrár za asistencie našej skúsenej a aj medzinárodne uznávanej majsterky odborného výcviku, Mgr. Jozefíny Zaukolcovej. Svoju fantáziu, tvorivosť i trpezlivosť si otestovali v ozdobovaní veľkonočných medovníčkov, a naozaj sa ukázali ako veľmi zruční adepti na toto sladké a krásne remeslo.

Najviac to rozvoniavalo v cvičnej kuchynke, a to hlavne karamelom, lebo tu práve študentky 3. ročníka hotelovej akadémie pod vedením profesoriek odborných predmetov, Ing. Jaroslavy Urbanovej a Ing. Aleny Kadlecovej, flambovali palacinky, ktoré si naši návštevníci mohli sami prizdobiť šľahačkou a ovocím a, samozrejme, zjesť. Ochutnali však i rôzne nátierky, vyskúšali si skladanie servítkov na slávnostné stolovanie a obdivovali majstrovské ruky nášho, viacerými medailami z rôznych carvingových súťaží odmeneného študenta nadstavbového štúdia, Erika Šamaja. A mohli sa presvedčiť i o tom, že už aj v I.AH máme šikovné študentky, ktoré inšpiroval a priučil carvingovému umeniu.

A o šikovných rukách našich budúcich kaderníčok a kozmetičiek sa mohli presvedčiť pri návšteve nášho kaderníctva Akadémia, kde sa nechali učesať, nalakovať si nechty, ale jeden odvážlivec sa nechal i ostrihať, a to za asistencie odbornej majsterky Bc. Evy Budayovej a Ing. Nadeždy Kryštofovej, učiteľky odborných predmetov.

Žiaci základných škôl sa stretli s našimi študentmi i pedagógmi priamo pri práci, diskutovali s nimi, dozvedeli sa mnohé zaujímavosti, precvičili si svoje zručnosti, doplnili znalosti. Sprevádzala ich Ing. Alena Štefeková, ukázala im učebne a prevádzky našej školy, miesta, kde sa z našich študentov stávajú profesionáli, ktorí sa môžu uplatniť na slovenskom trhu práce a úspešne konkurovať i odborníkom v zahraničí. Veríme, že našu školu navštívia i v ďalšom školskom roku a niektorí z nich sa stanú i našimi študentmi.

Adriana Pavlacová, SOŠ obchodu a služieb