Pestrý august a september v mestskej knižnici

29

Spoločnosť nám počas oboch letných mesiacov robili deti z denných detských táborov z Púchovskej kultúry, s.r.o. a Centra voľného času Včielka. V priebehu prvého augustového týždňa sme opäť privítali detský denný tábor z CVČ Včielka, ktorý mal názov „Z každého rožka troška“. Vďaka priaznivému počasiu sa deti mohli tešiť na environmentálnu tému prednášanú priamo v prírode a tiež na interaktívne hry, ktoré boli pripravené v Europarku.

O týždeň neskôr ich vystriedali deti z tvorivého denného tábora, ktorý organizovala Púchovská kultúra, s.r.o. Okrem návštevy knižnice a zážitkového čítania sa deti v priebehu literárnej besiedky mohli zoznámiť s povesťami z Púchovskej doliny a starými slovnými spojeniami, ktoré v dnešnej dobe už takmer nepočuť.

Počas augusta sme sa tiež zúčastnili podujatia EKO Najkreatívnejší piknik v parku, v ktorom náš stánok ponúkal „knižný antikvariát“, kde si každý mohol vybrať z množstva zaujímavých vyradených kníh z našej knižnice.

Posledný augustový a zároveň aj posledný prázdninový tábor bol tiež organizovaný Púchovskou kultúrou, s.r.o. Tvorivý tábor tentokrát vymenil tábor divadelný, ktorý mal naozaj špeciálny program. Na deti čakalo divadielko o dvoch drakoch, ktorého boli súčasťou a na chvíľu sa stali malými hereckými hviezdami. Okrem toho si mohli vypočuť tiež známu povesť o Púchovskej skale a zaujímavé rozprávanie o živote baróna Hoenninga.

Počas celého septembra sa deti a mládež môžu tešiť nielen na registráciu zadarmo, ale aj na množstvo pripravovaných podujatí. Ako prvé štartujeme zážitkové čítanie, ktoré začína v stredu 8.9.2021 o 16:30 priamo v detskom kútiku našej knižnice. V priebehu celého nového školského roka na deti čakajú literárne hodiny a besiedky, ktoré budeme organizovať pre všetkých žiakov a žiačky materských a základných škôl. Viac informácií o pripravovaných podujatiach budeme pravidelne prinášať na našej facebookovej stránke „Mestská knižnica Vladimíra Roya“ alebo prostredníctvom plagátov v Púchovských novinách. Tešíme sa na Vás!

Mestská knižnica V. Roya a Daniela Gabrišová