Výruby stromov na ZŠ Komenského

482

V areáli Základnej školy J. A. Komenského sa minulý týždeň realizovali výruby stromov. O čo ide, sme sa opýtali mestského arboristu Richarda Pekaru:

„Výruby stromov sú charakteru uvoľňovacieho, zdravotného a bezpečnostného. Stromy sú veľké a príliš husto nasadené. Je potrebné ich preriediť. Navyše hrozilo poškodenie novej fasády školy, keďže stromy rastú veľmi blízko budovy. Smreky svojou výškou prerastajú budovu a v prípade silného vetra je pravdepodobné ich zlomenie alebo vyvrátenie. Jarabiny vtáčie majú chorobu a hrozí pád odumretých častí korún. Chceme predísť ublíženiu na zdraví detí, ktoré sa pod stromami učia alebo hrajú.

Ďalej chceme realizovať vyvetvenie a tým zdvihnutie prechodového prierezu, aby sa mohli deti medzi stromami bezpečne pohybovať. Základná škola v tejto časti areálu pripravuje projekt vytvorenia školského arboréta. Vznikne malý park s rôznymi stromami, ktoré budú označené odborným názvom a určením miesta výskytu. Budú tu osadené lavičky, vysadený bylinkový záhon, na ktorý použijeme drevo zo smrekov, ktoré sa teraz vyrúbu.

Ideme vyrúbať šesť vzrastlých stromov – smreky obyčajné, borovicu lesnú a borovicu čiernu. Pokiaľ by sme to neurobili, tak sa stromy navzájom vyvetvia pre nedostatok svetla. Prišli by sme časom o všetky dreviny. Zbytok výrubu tvoria nízke stromy so zlým zdravotným stavom. Celkovo znížime počet stromov asi o 30 percent. Práce realizuje certifikovaný arborista v spolupráci s Podnikom technických služieb mesta, ktorý tiež pomôže s likvidáciou odpadovej biomasy formou štiepkovania.

Samozrejme, po výrube bude nasledovať náhradná výsadba mladých podrastových drevín. Budú to rastliny nielen z Európy, ale aj z Ázie a Ameriky. Vysadíme tiež nový živý plot pri športovom areáli.“

Pekara 001Pekara 005Pekara 014Pekara 017Pekara 015