Školský dvor v novom šate

245

Deti z materskej školy v ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov čakalo prekvapenie na školskom dvore. Vymaľovali sme altánok, kúpili doň koberec, aby sme odstránili prašnosť, zakúpili nové lavičky na sedenie a tabule na kreslenie. Ale najväčšou zmenou prešlo pieskovisko. Vymenili sme v ňom piesok a zabezpečili kryt, ktorý piesok ochráni pred znečistením. Keďže to bolo finančne náročné a z nášho rozpočtu by sme to nezvládli, pomohlo nám ako už viac krát predtým Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Slovanská. Veľké poďakovanie patrí hlavne jej predsedníčke, pani Ing. Miroslave Obšivanovej a firme GOMS, ktorá nám kryt zhotovila. Taktiež poďakovanie patrí aj firme Mach 8, s.r.o., ktorá nám UNC strojom navozila piesok do dvora a pánovi školníkovi Kalmovi, za pomoc pri prácach na dvore. Ďakujeme aj Výboru MČ č. 7 v Horných Kočkovciach, ktorý sponzorsky prispel na lavičky a tabule.

Za pekný a radostný pobyt na školskom dvore Vám všetkým spomenutým ďakujú deti a kolektív MŠ Slovanská, Púchov