Počet chorých na akútne respiračné ochorenia narastá najmä medzi deťmi do 5 rokov

181

Ambulancie praktických lekárov v tomto období čoraz častejšie navštevujú pacienti s akútnymi respiračnými ochoreniami vrátane chrípky. Ide o očakávaný vývoj situácie počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny, kedy aktivita ochorení horných a dolných dýchacích ciest postupne narastá. Treba dbať na prevenciu najmä u malých detí. Počas chrípkovej sezóny sú práve deti tou citlivou skupinou, ktorá ochorie zväčša najčastejšie. Dieťa je náchylnejšie na ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte len vyvíja a má inú bakteriálnu flóru ako dospelý človek. Preto sú, pokiaľ ide o infekčné ochorenia, najrizikovejšou skupinou. V škôlkach je okrem dodržiavania hygienických návykov mimoriadne dôležité dbať na takzvaný „ranný filter“. Vďaka nemu by sa malo zamedziť, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.

Choré dieťa do škôlky do nepatrí

Ranný filter musia cez zodpovedné osoby (zväčša pedagógov) zo zákona zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení v zmysle ochrany zdravia detí v rámci ich pobytu v materskej škole. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž uvádza, že v predškolskom zariadení môže byť umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. „Fyzické osoby – podnikatelia i právnické osoby, ktoré prevádzkujú predškolské zariadenie, musia zabezpečiť, aby každý deň zodpovedná osoba zisťovala, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie. Rovnako musia zabezpečiť, aby zodpovedná osoba prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu príslušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa počas dňa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho prenosného ochorenia, je povinná ho od ostatných izolovať, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a okamžite informovať zákonného zástupcu,“ hovorí doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR.

Aké ochorenia trápia deti najčastejšie

U škôlkarov sa pomerne často vyskytujú zápaly slizníc horných dýchacích ciest. Väčšinou ide o banálne ochorenie nosohltana, ktoré sa však v detskom veku môže skomplikovať rozšírením infekcie do stredného ucha, prínosových dutín, hrtanu a priedušiek, prípadne do pľúc. Pôvodcami ochorení bývajú vírusy alebo baktérie, nákaza sa obvykle šíri kvapôčkovou infekciou. O spôsobe liečby rozhoduje vždy pediater, ktorý rozlíši, o aké ochorenie ide. V prípade vírusových ochorení ide o symptomatickú liečbu – podávanie liekov proti horúčke, vitamínov a čajov. Pri bakteriálnych ochoreniach je nevyhnutná antibiotická liečba. „V oboch prípadoch však dieťa musí odpočívať na lôžku a do kolektívu sa vrátiť až po úplnom vyliečení. Príliš skorý návrat nedoliečeného dieťaťa do materskej školy predlžuje jeho rekonvalescenciu a zároveň zvyšuje riziko nakazenia ostatných detí,“ uviedla doc. Jana Hamade.

Umývanie rúk je základ

Deťom treba neustále pripomínať dôležitosť dôkladného umývania rúk s upozornením, že iba opláchnutie pod tečúcou teplou vodou nestačí a potrebná je aj poriadna dávka mydla. Umývaním rúk totiž možno čo najjednoduchšie predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb vrátane respiračných. K čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po dôkladnom opláchnutí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Dieťaťu treba zdôrazniť, že ruky si má umývať po príchode do školy i návrate domov, pred a po jedle, po každom použití toalety, po kašlaní, kýchaní a pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.  „Takisto je dôležité dbať u detí v zimnom období na posilnenie imunity formou prísunu vitamínov a minerálnych látok, najmä vitamínu C a to dostatočným množstvom ovocia a zeleniny. Najdôležitejšie je naučiť deti pravidelnej dennej konzumácii ovocia a zeleniny, počas celého roka, teda nielen v čase zvýšeného výskytu respiračných infekcií,“ vysvetlila doc. Jana Hamade.

Chrípková sezóna potrvá do apríla budúceho roka

Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). K zvýšenej aktivite chrípky dochádza približne v priebehu decembra, chrípka má tendenciu prerásť do epidémie na prelome januára a februára. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje epidemiologickú situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Na webovej stránke www.uvzsr.sk je počas chrípkovej sezóny každý týždeň v piatok zverejnená aktualizovaná „Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike“ za daný kalendárny týždeň. ÚVZ SR zároveň prostredníctvom webu, sociálnej siete či médií zverejňuje odporúčania, ako chrípke a akútnym respiračným ochoreniam predísť.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com