Podpora zdravia občanov v Ihrišti

133

Vzhľadom na aktuálnu situáciu COVID-19 a pretrvávajúci stav nečinnosti v dôsledku obmedzení, čelil náš zbor výzve, ako predsa len potešiť, či podporiť obyvateľov obce v týchto ťažkých časoch. Dospeli sme k spoločnému záveru, že vhodným riešením bude posilniť prirodzenú obranyschopnosť našich občanov nad 60 rokov, ktorí tvoria najrizikovejšiu skupinu. Dlhodobo oslabená imunita vie, totiž, naštrbiť aj pevné zdravie, pričom súčasné ročné obdobie je samo o sebe veľkým náporom na vekom poznačený ľudský organizmus. Zároveň si uvedomujeme, aké sú medikamenty finančne náročné pre bežnú domácnosť a nie to ešte pre seniorov. Rozhodli sme sa preto vyčleniť peňažné prostriedky z nášho rozpočtu na pomoc obyvateľom v tejto značne vyčerpávajúcej situácii. Zakúpili sme vitamínové doplnky obsahujúce najviac potrebné látky pre telo počas zimnej sezóny, a to vitamín C, D, zinok a dňa 18.2.2021 sme ich za dodržania všetkých oficiálne platných protipandemických opatrení úspešne rozdali cieľovej skupine.

Dúfame, že sme týmto počinom aspoň v malej miere prispeli k preklenutiu neľahkého obdobia a k lepšej vitalite našich občanov.

DHZ Ihrište