Policajti z Považskej Bystrice vykonali enviromentálnu akciu

158

Policajti z Považskej Bystrice vykonali policajno-bezpečnostnú akciu zameranú na odhaľovanie priestupkov a emviromentálnej trestnej činnosti. Akcia sa konala v obci Horný Moštenec, okres Považská Bystrica v spolupráci s lesnou strážou Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.

Dňa 30. júna do cca 11.50 hod. neoprávnene jazdil na motocykli značky KTM po lesnom pozemku nachádzajúceho sa v druhom stupni ochrany v k.ú. Horný Moštenec 43-ročný Miroslav z Považskej Bystrice. Následne bol Miroslav zastavený strážou prírody, pretože porušil ustanovenie zákona o ochrane prírody a krajiny, teda porušil zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami bez príslušného povolenia.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia z Považskej Bystrice začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, pričom páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Polícia takéto policajno-bezpečnostné akcie zamerané na odhaľovanie priestupkov a enviromentálnej trestnej činnosti bude naďalej vykonávať v Trenčianskom kraji.

Zdroj: KR PZ v Trenčíne