Z návštevy družobného mesta Bobrujsk v Bielorusku

187

V dňoch 27. júna až 30. júna 2019 sa poslanci MsZ Irena Kováčiková, Ing. Peter Žiačik a Ing. Viliam Karas ako členovia delegácie mesta Púchov zúčastnili osláv 632. výročia založenia mesta Bobrujsk, Dní mesta a 75. výročia oslobodenia.

Zmluva o partnerstve a spolupráci medzi mestami Púchov a Bobrujsk bola podpísaná v roku v 2005. Bola to príležitosť osobným kontaktom ešte viac prehĺbiť našu doterajšiu spoluprácu a pripomenúť si spoločne s predstaviteľmi mesta Bobrujsk jej 14-ročné trvanie. Dostali sme šancu, aká sa neponúka často. Zúčastnili sme sa trojdňového veľkolepého kultúrneho programu, priateľských i oficiálnych stretnutí s predstaviteľmi mesta, poslancami, zástupcami podnikateľov, hostí z ďalších družobných miest. Stretnutia boli pre nás zdrojom nových informácií, ktoré budeme využívať v našej ďalšej verejno-prospešnej činnosti.

Hneď v prvý deň sme sa zúčastnili stretnutia s predstaviteľmi pravoslávnej cirkevnej základnej školy a gymnázia. Po prezretí priestorov školy sme diskutovali o podmienkach, rozsahu a organizácii výchovy a vzdelávania, dĺžke plnenia povinnej školskej dochádzky, o právach a povinnostiach žiakov a študentov. Druhý deň návštevy sme sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili v Magilevskej oblasti medzinárodného ekonomického fóra „Mlyn úspechov“ a prezreli prezentácie účastníkov podujatia.

Medzinárodný festival „Vienok družby“ otvoril primátor mesta Bobrujsk Alexander Viktorovič Studnev. Konal sa v priestoroch hokejovej arény a bol prierezom širokého spektra kultúrnych vystúpení umelcov, detských účinkujúcich, tanečných a hudobných telies z mnohých krajín sveta. Vystúpil na ňom aj pozvaný Folklórny súbor Váh z Púchova, ktorý zožal veľký úspech. Slávnostné prijatie všetkých členov pozvaných delegácii primátorom mesta Bobrujsk bolo príležitosťou odovzdať privezený dar a pozdravy od občanov Púchova a primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej.

Z príležitosti osláv 75. výročia oslobodenia mesta sme sa zúčastnili kladenia vencov a kvetov pri pamätníkoch obetí II. svetovej vojny, spojenej s vojenskou prehliadkou. V programe osláv bolo otvorenie novej vybavenej budovy, kde bude sídliť filiálka katastrálneho úradu. Nachádza sa na Komsomolskej ulici 30 a bude v nej zamestnaných 113 mladých vzdelaných ľudí. V závode na výrobu cukroviniek odovzdali do užívania nové skladové priestory. V oboch prípadoch prítomný pravoslávny cirkevný hodnostár – vladyka posvätil objekty. Centrálne námestie mesta skrášlila aleja 12 partnerských miest (medzi nimi aj mesta Púchov) na znak priateľstva a spolupráce. Na 12 tabuliach je krátka informácia i fotografie o meste. 13. tabuľa je venovaná mestu na rieke Berezina – Bobrujsku.

Kultúrny program „Od histórie k súčasnosti“ pokračoval na námestí pred budovou radnice za účasti predstaviteľov mesta, hostí a občanov Bobrujska. Program k výročiam bol zavŕšený koncertom speváckych hviezd z Bieloruska a sviatočným ohňostrojom. V nedeľu v nočných hodinách sme opúšťali Bobrujsk plní krásnych dojmov a zážitkov, obohatení o nových priateľov, o nové vedomosti a informácie o histórií a súčasnosti mesta Bobrujsk.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ
Foto: FB