Polícia deťom

572

V piatok dopoludnia sa na pešej zóne a na Námestí slobody konala preventívna aktivita Policajného zboru „Polícia deťom“ určená pre žiakov materských a základných škôl.

Podujatie otvorili organizátori podujatia kpt.Judr. Adela Ďurkechová (OR PZ), pplk. Mgr. Ľubomír Dvorský (ODI) a primátor mesta Mgr. Rastislav Henek. V úvode vystúpili s kultúrnym programom deti z CVČ Včielka. Potom sa žiaci presunuli na parkovisko, kde nasledovala ukážka služobnej policajnej kynológie. Hasičský a záchranný zbor ukázal dynamickú simuláciu dopravnej nehody, vyprošťovanie zranenej osoby z auta, strihanie vozidla a na záver hasenie horiaceho auta.

Poriadková jednotka OR PZ z Považskej Bystrice (ťažkoodenci) predviedla svoje ochranné obleky, ktoré sa nazývajú „korytnačky“. Žiaci z jdnotlivých škôl sa pokúsili prekonať val poriadkovej polície. Študentky zdravotnej školy predvádzali deťom základy prvej pomoci. Po ukončení oficiálnej časti nasledovala súťaže škôl a súbežne prehliadka policajnej a hasičskej techniky. Celkové výsledky škôl: 1. Spojená škola Púchov, 2. ZŠ Gorazdova, 3. ZŠ a MŠ Slovanská, 4. ZŠ Mládežnícka, 5. CZŠ Sv.Margity.

Foto: Slavomír Flimmel