Polícia informuje

142

Opiáty nedostal
Hliadku mestskej polície požiadala o 22.00 hodine službukonajúca lekárka detskej pohotovosti o asistenciu pri odchode z pracoviska. Informovala, že v detskej pohotovostnej ambulancii zdravotníckeho zariadenia Zdravie bol muž, ktorý ju žiadal o podanie opiátov. Keďže mu ich omietla vydať, mala obavu, že ju bude otravovať pri odchode z nemocnice.

Pomýlil si poschodia
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého sa na štvrtom poschodí bytového domu nachádzala osoba pod vplyvom alkoholu. Podľa oznámenia muž nevedel, kde je. Hliadka po príchode na miesto zistila, že ide o muža z Moravskej ulice, ktorý si pomýlil poschodie. Na miesto onedlho prišiel jeho otec, ktorý ho odprevadil domov. Mestskí policajti protiprávne konanie nezistili.

Otec to prehnal s alkoholom
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefonické oznámenie, podľa ktorého sa na Hostínskej ceste nachádza na komunikácii neznámy muž, evidentne pod vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste zistila priestupok proti verejnému poriadku – prespávanie na verejnom priestranstve. Mestskí policajti zistili mužovu adresu, kde bola jeho dcéra, ktorá si otca prevzala. Priestupok proti verejnému poriadku je v riešení.

Zaspal za volantom
O tretej hodine nadránom zatelefonoval na oddelenie mestskej polície muž zo Štefánikovej ulice, podľa ktorého pred jeho obytným domom parkuje osobné motorové vozidlo, ktoré malo naštartovaný motor a svietilo. Hliadka mestskej polície našla na mieste v motorovom vozidle muža, ktorý tam čakal na svoju priateľku a zaspal. Po zobudení muž vypol motor a automobil uzamkol. Protiprávne konanie mestskí policajti nezistili.

Imaginárny zápach?
Na oddelenie mestskej polície prišla žena z Púchova, ktorá oznámila, že neznáma osoba, pravdepodobne sused, ktorý býva nad ňou, vypúšťa do bytu neidentifikovateľný zápach a prievan. Jej rozprávanie bolo ťažko pochopiteľné, žene preto mestskí policajti navrhli, že hliadka mestskej polície pôjde na miesto preveriť oznámenie. To žena odmietla. Mestskí policajti ju preto poučili, že hliadku má volať v čase, keď sa bude diať niečo protizákonné a bude možné zhromaždiť dôkazy.
Bolel ho zub…

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého sa pri bunke pre bezdomovcov na Komenského ulici hlasno rozprávajú neznáme osoby, čo vyrušuje jej dve maloleté detí. Hliadka mestskej polície uvedené oznámenie preverila, zistila, že pred bunkou sa nachádzajú dvaja muži. Jeden z nich uviedol, že na telefonické požiadanie mu kamarát priniesol liek, nakoľko ho bolí zub. Následne obaja uvedený priestor opustili. Hliadka zároveň prekontrolovala ubytovacie zariadenie, kde sa už nachádzal aj tretí ubytovaný, ktorý ležal na posteli.

Dobrí ľudia ešte žijú
Príslušníkovi mestskej polície odovzdal muž z Púchova dámsku peňaženku bez finančnej hotovosti s osobnými dokladmi. Peňaženku našiel na parkovisku v Púchove. O pol hodinu si ju prevzala na oddelení majiteľka.

Zdroj: MsP Púchov