Vločiek vznešený chýr

68

Cez okno
detské oči
pozerajú natešene
ako vo vetre poletujú
padajú vločky vznešene.

Pomaličky potichučky
sú biele
polia lúky
i cestičky.

Dámy vznešené
všetko pokryli
krajinu celú zmenili
v rozprávku bielu.

Mrazivé chvíle
visia zo striech
cencúle,
ako sklo číre.

Všade sa
nesie zvesť
o vločiek
vznešenom chýre.

Túto nádheru
má na svedomí
jemnučká
vznešená pani vločka.

Autor: Radoslav Kurej
Foto: pixabay