Polícia informuje

77

Skončil v nemocnici
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie z tiesňovej linky 112, že za areálom Podniku technických služieb mesta Púchov leží na poľnej ceste vedľa ochranného valu pri odhánkach neznámy muž. Hliadka po príchode na miesto zistila, že ide o muža z Púchova. Bol pod vplyvom alkoholu, nedokázal komunikovať ani si sadnúť. Po chvíli na miesto prišla jeho matka, policajtov informovala, že je psychiatrický pacient a prestal užívať lieky. Hliadka na miesto privolala zdravotných záchranárov, pomohla zdravotníkom naložiť muža do sanitky, ktorá ho následne previezla do považskobystrickej nemocnice.

Nevšimla si papuču…
Hliadka mestskej polície riešila na Hoštínskej ulici poškodenie technického prostriedku na zabránenie odchodu vozidla (papuča). Žena z Púchova mala na automobile nasadený technický priestupok, pred jazdou si to nevšimla a pokúsila sa z miesta odísť. Došlo k poškodeniu ramena papuče, škoda na vozidle po vizuálnej kontrole nebola žiadna. Hliadka z miesta vyhotovila fotodokumentáciu, úmysel ženy poškodiť papuču sa nepreukázal.

Mŕtva mačka
Hliadka mestskej polície našla podvečer na Námestí slobody mŕtvu čiernu mačku. Mestskí policajti ju presunuli na trávnik a o prípade informovali zodpovednú osobu. Mačku nemohol okamžite odviezť, pretože bol mimo Púchova. Kadáver prisľúbil odstrániť nasledujúce ráno s tým, že ho zároveň odvezie do kafilérie. Hliadka presne popísala miesto, kde sa mŕtva mačka nachádzala, z miesta vyhotovila fotodokumentáciu.

Našli vrak
Hliadka mestskej polícia spozorovala v lokalite Samoty vrak automobilu. Auto malo ŠPZ, hliadka kontaktovala majiteľku z Lednických Rovní, ktorá sľúbila, že do konca týždňa ho odstráni. Mestskí policajti ju informovali, že odstránenie vraku si preveria.

(Ne)vodič jazdil po Beluši pod vplyvom drog na automobile bez evidenčných čísel
Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trenčína počas dennej služby, krátko popoludní v obci Beluša (okr. Púchov) spozorovali vozidlo VW, ktoré bolo viditeľne vo veľmi zlom technickom stave a jazdilo bez evidenčných čísel. Preto ho predpísaným spôsobom zastavili. Policajti vodiča vyzvali k predloženiu všetkých dokladov potrebných k vedeniu vozidla a k vykonaniu dychovej skúšky. 38-ročný vodič mal dychovú skúšku negatívnu, avšak javil známky únavy a taktiež požitia psychotropných látok. Policajti sa ho spýtali, či požil iné návykové a psychotropné latky. Vodič policajtom zapieral, že si nič nedal, ale jeho správanie svedčalo o inom… Okrem uvedeného, policajti ďalej lustráciou v evidenciách vozidiel zistili, že vozidlo VW, na ktorom vodič jazdil, bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel a taktiež, že vodič má zadržaný vodičský preukaz.
Policajti následne vodiča vyzvali, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu. Ich podozrenie, že vodič jazdí pod vplyvom omamných a psychotropných látok sa po lekárskom vyšetrení potvrdilo. Výsledky orientačného skríningového vyšetrenia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne boli „pestré“. Vodič mal pozitívne na látky: metamfetamin, amfetamín, THC a extázu. Policajti mužovi zakázali ďalšiu jazdu. Vodičovi bol v nemocnici odobratý biologický materiál na bližšie skúmanie, ktoré určí či sa dopustil priestupku alebo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodiča za túto jazdu každopádne neminie postih. Taktiež v správnom konaní bude sankcionovaný zato, že jazdil na vozidle, čo nemalo v cestnej premávke čo hľadať.

Pyrotechnik zneškodnil v Mojtíne viac ako 70-ročnú muníciu
Pyrotechnik KR PZ v Trenčíne bol operačným strediskom vyslaný do obce Mojtín, kde v lesnom poraste bola nájdená a nahlásená munícia pravdepodobne z obdobia II. svetovej vojny. Na tiesňovú linku 158 nález nahlásil 42-ročný muž z okresu Púchov. Hliadka Obvodného oddelenia PZ z Púchova miesto nálezu zabezpečovala do príchodu pyrotechnika. Ten za dodržania bezpečnostných predpisov zistil, že ide o 82 mm delostreleckú mínu z obdobia II. svetovej vojny ruskej výroby. Nájdená mína mala odlomený zapaľovač a iniciačné časti sa nachádzali v tele míny a jej prevoz nebol bezpečný. Následne pyrotechnik našiel tri útočné granáty vzor 34 Československej výroby. Jeden granát mal na tele dopravnú poistku a vrhovú pásku z poistnou vidličkou sa nachádzali v tele granátu, no ten bol vo veľmi skorodovanom stave a manipulácia s následnou prepravou takéhoto granátu by nemusela byť bezpečná. Ďalšie dva granáty boli taktiež značne skorodované, no nakoľko sa na nich nenachádzala dopravná poistka a nemali ani vrhovú poistku s poistnou vidličkou ich preprava bola vylúčená a manipulácia s nimi by bola značne nebezpečná až vylúčená.
Na základe týchto zistení bol na miesto privolaný druhý pyrotechnik, a to pyrotechnik KR PZ Žilina, aby sa nájdená munícia zničila na mieste nálezu. Cez operačné stredisko boli na miesto privolané policajné hliadky a hasiči z Púchova, RZP Beluša a v miestnom rozhlase bolo oznámené, aby sa občania Mojtína nezdržiavali v lesnom poraste miesta nálezu. Po príchode všetkých záchranných zložiek bolo vykonané rozdelenie, poučenie a zabezpečenie okolia výbuchu, aby nedošlo ku škode na majetku alebo zraneniu osôb. Následne pyrotechnici vykonali maximálne bezpečnú manipuláciu s nájdenou nebezpečnou muníciou. Potom bolo vykonané kontrolované zničenie výbuchom. Miesto nálezu munície bolo ešte dôkladne pyrotechnikmi prehľadané za pomoci detektoru kovov, ale ďalšia munícia nebola nájdená. Miesto nálezu bolo zadokumentované pre potreby BDC. Počas pyrotechnického výjazdu nebola zranená žiadna osoba a nebola spôsobená žiadna škoda na majetku.


Zdroj: MsP Púchov, KR PZ Trenčín