Školský časopis ZŠ J. A. Komenského ocenili v celoštátnej súťaži

184

V súťaži „Spotreba pre život“ získal školský časopis ZŠ J. A. Komenského v Púchove SPOTREBYTEĽ jednu z hlavných cien. Celoslovenskú súťaž vyhlasuje Asociácia  spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoločne súťažia časopisy stredných i základných škôl.

V tomto školskom roku bola téma „Spotrebiteľ nakupuje ekologicky priateľské produkty a odoláva zavádzaniu“. Redakčná rada v zložení Anna Jancíková (IX.A) a Roman Bednárik (IX.B) v spolupráci s Mgr. Janou Jancíkovou pripravili kvalitný časopis nabitý informáciami. Porotu zaujala aj grafika a hlavná myšlienka časopisu: SPOTREBYTEĽ – „Byť“ je viac ako „mať“.

ZŠ J. A. Komenského