Poplatky a dane – fámy a skutočnosť

699

Posledné dni opäť zažívame v meste explóziu vymyslených konšpiračných bludov a tvrdení ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. Pred rokom to boli nájomné byty, teraz sú to poplatky a dane. V obidvoch prípadoch je vopred jasný nielen účel, ale aj výsledok. Účelom je zasiať voči pani primátorke semená zla, z ktorých by za tri roky, kedy budú opäť komunálne voľby, vyrástla veľká burina. A výsledok? Rovnaký ako u nájomných bytov. Teda žiadny. Aj majitelia dotknutých bytov postupne pochopili, že boli predmetom manipulácie a nepravdivých tvrdení, ktoré im servíroval jeden pán. Áno, aj v prípade nových poplatkov a daní je za údajnými tvrdeniami o 100% zdražovaní parkovného tento pán. Akosi zabudol, že to bolo práve počas jeho primátorovania, keď sa parkovné v meste zdvihlo na 30 eur za auto a mesto zadĺžil tak vysoko, že mu hrozila nútená správa. Je zaujímavé, že vtedy nikto nikoho nevyzýval na protesty voči takejto výške parkovného, aj keď v tom čas ľudia zarábali podstatne menej ako dnes. Takže mesto v súčasnosti vracia výšku parkovného pre občanov s trvalým pobytom na pôvodnú úroveň. Tu sa žiada otázka. Prečo to mesto robí?

V minulom čísle Púchovských novín bolo podrobne vysvetlené, čo spôsobilo celoslovenské zvyšovanie poplatkov a daní v obciach a mestách. Ukážme prstom na autorov týchto nepopulárnych opatrení. Nie sú to primátori a starostovia, ale súčasná vládnuca garnitúra, ktorá populistickými opatreniami pod značkou sociálne balíčky, spôsobila hroziaci kolaps verejných financií v samospráve.

Vráťme sa k navrhovaným úpravám v našom meste. To, že mesto vďaka našej vláde bude mať výpadok v rozpočte 1 milión eur, nikto ešte pred rokom netušil. Ak chceme v meste normálne fungovať, zabezpečovať sociálne programy ako napríklad obedy za 1 euro pre nízkopríjmových seniorov, zadarmo cestovanie autobusmi pre deti, študentov a seniorov, zadarmo plavecké výcviky a podobne, popritom podporovať šport, kultúru a vzdelávanie našich detí a investovať v zmysle investičných akcií, musíme nájsť finančné prostriedky. Zvýšenie parkovného je len malé vykrytie malej časti výpadku rozpočtu. Zvyšok pokryje mesto z úsporných programov. Tu je otázka, že ak je to malé vykrytie rozpočtu, či sa to nedá nahradiť niečím iným. V tomto prípade ide o inú, dôležitejšiu vec. A to je nájsť parkovacie miesto v okolí miesta bydliska. Poplatok za parkovanie je len nástroj pre uvedený zámer.

Cenový návrh na parkovanie v našom meste od 1.1.2020:

* občan s vydaným parkovacím preukazom ZŤP – 0,-eur
* občan s trvalým pobytom v meste – 30,- eur
* podnikateľ s adresou sídla firmy v Púchove – 30,- eur
* občan bez trvalého pobytu v meste – 60,- eur
* podnikateľ s adresou sídla firmy mimo Púchova – 60,- eur
* vozidlá N1 nad 5,5m – 90,- eur

Chceme byť o niečo iní ako ostatné mestá, ktoré riešia parkovaciu politiku len veľkým zvýšením parkovného napr. Žilina od 400 eur do 800 eur/rok, Trenčín abonent 480 eur/rok (na porovnanie Púchov od 30 eur do 60 eur/rok), alebo odstupňovaním poplatku za každé auto. Podľa mňa toto nie je riešenie. Ten, kto má peniaze si zaplatí vysokú sumu aj za štyri autá v rodine a bude s nimi parkovať, kde chce na úkor tých, ktorí peňazí majú menej. Nerieši to zníženie áut hlavne na parkoviskách pred bytovými domami (panelákmi).

My máme iné riešenie. Ak sa všetko podarí tak ako máme naplánované, mesto veľmi rýchlo vytvorí parkovacie možnosti bezplatne! Nebude to v centre mesta, ale ani celkom mimo mesta. Ten, kto nebude chcieť platiť, bude si môcť odparkovať auto na bezplatnom parkovisku. Sú to napríklad rodinní príslušníci s bydliskom v Púchove, ktorí pracujú v iných mestách a domov chodievajú v piatok na víkend. Tí môžu zaparkovať na bezplatnom parkovisku a nebudú obsadzovať parkovacie miesta pred bytovým domom. Bude to tiež záchytné parkovisko pre vodičov, ktorí dochádzajú za prácou do nášho mesta a ktorí doteraz celodenne parkovali napríklad na hlavnom parkovisku Rožák. Určite sa uvoľní dosť miest, čo ocenia naši občania, ktorí chcú ísť napr. na poštu a nemajú, kde zaparkovať. Od záchytného parkoviska premáva mestská autobusová doprava, takže preprava v rámci mesta nebude problém.

Druhým našim opatrením je zrovnoprávnenie spoplatnenia za parkovanie pred bytovými domami. Už niekoľko rokov pretrváva stav, že pred jedným bytovým domom sa platí a pred druhým, ktorý je hneď vedľa sa neplatí. Prečo to tak nezmyselne navrhli, vedia len bývalí mestskí politici. Registrujeme sťažnosti obyvateľov, že im pred ich bytovým domom kde sa za parkovanie neplatí parkujú cudzie autá z vedľajšieho bytového domu, kde sa za parkovanie platí. Takže ak chce dotknutý obyvateľ zaparkovať, musí si kúpiť parkovaciu kartu a zaparkovať pred vedľajším bytovým domom kde sa platí. Je to absurdné, ľudia bývajúci v uvedenom bytovom dome musia parkovať pred iným bytovým domom a ešte za to aj zaplatia!

Tretím naším opatrením je zmena trasovania našej autobusovej dopravy. V rámci novej koncepcie by sme chceli, aby si naše mestské autobusy predĺžili trasy napríklad do Dohňan, Dolných Kočkoviec alebo Streženíc. Ak sa nám to podarí, ľudia z uvedených obcí nemusia do mesta chodiť vlastnými autami, ale našou hromadnou dopravou. Opäť by sa mal znížiť počet áut nielen čo sa týka parkovania, ale aj celkovo na cestách. Aj preto sme prijali opatrenia, že celoročná dopravná karta pre našu autobusovú dopravu nebude stáť 120 eur/rok ale len 60 eur/rok. Túto zľavu si môže uplatniť každý, kto má trvalý pobyt v Púchove a kúpi si parkovaciu kartu. Naviac, ten kto si kúpi parkovaciu kartu a nevie využiť celoročnú zlacnenú dopravnú kartu, môže ju napísať na rodinného príslušníka, ktorý autobusmi pravidelne cestuje. Ten za rok ušetrí na doprave o 60 eur. Veríme, že aj týmto opatrením klesne počet áut na cestách v meste, hlavne v čase končiacej sa pracovnej doby.

A to nie je všetko. Vyrovnaný rozpočet je základ fungovania každého mesta. Jeho naplnenie pre budúci rok bolo skutočne ťažké. Tak ako som už uviedol, zvýšenie parkovného nie je síce veľká položka v rámci chýbajúcich peňazí, ale predsa sa to dotkne najmä ľudí, ktorí nebývajú v rodinných domoch. Bývajú v bytových domoch, ktoré boli postavené v minulosti, keď bolo áut podstatne menej. Hovoríme o približne 5.000 bytoch v bytových domoch, ktoré máme v Púchove.

Pani primátorka Katka Heneková, keď už bolo jasné, že budeme musieť zvýšiť parkovné nielen kvôli výberu financií, ale hlavne kvôli uvoľneniu parkovacích plôch a zníženiu dopravy v meste, nám dala úlohu, nájsť spôsob ako ľuďom vlastniacim auto a bývajúcim v bytových domoch vrátiť aspoň časť zvýšených nákladov bez zásahu do rozpočtu mesta. Jediná cesta, ktorá to rieši sú naše mestské obchodné spoločnosti. Konkrétne je to Mestský bytový podnik s.r.o., a Púchov servis s.r.o. V spolupráci s konateľmi a prokuristami uvedených spoločností sme to našli. Pripravili sme absolútne novú koncepciu výroby tepla, ktorá je a bude unikátna v celej Európe. Nebudem prezrádzať viac, v priebehu roka pozveme našich občanov na dni otvorených dverí do výrobní tepla, predstavíme im naše riešenia a perspektívu rozvoja experimentálnej energetiky v našom meste, ktorá musí priniesť veľké úspory najmä v spotrebe plynu, efektívnejšom využití riadiaceho potenciálu, výroby tepla z obnoviteľných zdrojov a podobne. V súčasnosti pripravujeme prvú etapu nášho programu, ktorá garantuje pri rovnakom vykurovacom príkone ako bol v roku 2018, zníženie ceny tepla v budúcnosti približne o 120.000 eur. Čo to znamená? Ak vydelíme ušetrenú sumu 120.000 eur počtom 4.600 bytov ktoré sú zásobované teplom z nášho mestského podniku, dostaneme priemernú sumu 26 eur/byt.

Ak majiteľ bytu zaplatí na jednej strane za parkovaciu kartu o 15 eur viac, na strane druhej získa benefit z mestskej spoločnosti čiže mesta (mesto je 99,9% vlastníkom MSBP) a ak cestuje mestskými autobusmi a využije zlacnenú ročnú dopravnú kartu, získa 60 eur. Do rodinného rozpočtu získa finančné prostriedky ktoré môže v budúcnosti využiť na náklady za poplatky a dane.

Vážení spoluobčania, toto je skutočnosť. Verím, že život v našom meste bude vďaka práci vedenia mesta a vedenia mestských spoločností stále lepší. Záleží na nás všetkých, ako sa k nášmu spoločnému spolunažívaniu v meste postavíme. Či podľahneme zlu, alebo uprednostníme vzájomnú úctu a porozumenie.

Ing. Daniel Lako, predseda ekonomickej komisie