Popoludnie pomoci a lásky

175

V pondelok 19. 12. 2022 Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila pred divadlom „Živý Betlehem“ so zvieratami, Jožka Zaukolcová zdobila medovníky, piekli sa oblátky, rozdávala sa vianočná kapustnica, pripravený bol aj malý blší trh a na počúvanie všetkým hrala DĽH Lachovček vianočné koledy. Popoludnie lásky a pomoci bolo určené pre všetkých ľudí dobrej vôle. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli pri organizácií tohto pekného podujatia.


Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel