Štvrtý adventný koncert

127

V nedeľu 18. 12. 2022 mesto Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravili na pešej zóne zapálenie štvrtej adventnej sviece spojenej s koncertom folklórneho súboru Ledničanka z Lednice a speváčky Angeliky Bartík. Občerstvenie zabezpečovali tradičné vianočné predajné stánky.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel