Záverečné vyhodnotenie SSHL detí v požiarnom športe spojené s galaprogramom

139

Za krásneho mrazivého počasia v Martine – Priekopa sa dňa 18.12.2022 konalo slávnostné vyhodnotenie ligy deti v požiarnom športe. V hojnom počte sa v kultúrnom dome stretli športovci v troch kategóriách – prípravka, mladší a starší, chlapci a dievčatá a dorastenecká reprezentácia Slovenskej republiky.

Celú akciu začal moderovať František Ďurkač. Po slávnostnom úvode a zahraní slovenskej hymny privítal všetkých účastníkov i člena výboru hasičského športu z DHZ Trnove Romana Huliaka. Slávnostný prihovor uviedli viceprezident medzinárodnej federácie pre požiarny šport generál plk. JUDr. Alexander Nejedlý, člen výboru hasičského športu, predseda Slovenského hasičského športu Ing. Ján Borievka a legenda požiarneho športu Jozef Ridzik st.

Oceňovanie sa začínalo s najmladšou kategóriou prípravka, kde ceny odovzdali predseda Jozef Klunda z DHZ Kolarovice a predseda SHŠ Ján Borievka, veliteľ DHZ Maduníce Jaroslav Chalani, BOZPO s.r.o Prievidza Ing. Ján Donič a predseda DHZM Púchov Jozef Ridzik st. Potom nastala malá prestávka, kde bola premietnutá video prezentácia nášho dorastu z majstrovstiev sveta v Bielorusku.

Po prestávke sa pokračovalo v ocenení trénerov a vedúcich družstiev i rozhodcov: Jozef Ridzik st., Dušan Adamička, Jozef Haráni, Jaroslav Kapusniak, Jaroslav Pilka. Taktiež prebehlo odovzdanie medzinárodných rozhodcovských preukazov Ing. Jaroslavovi Kapusniakovi a Jaroslavovi Pilkovy. Nakoniec sa odovzdali ocenenia p. Hnilicový a členom výboru železného hasiča.

Po odchode deti sa ešte konalo vyhodnotenie Stredoslovenskej hasičskej ligy dospelých v hasičskom útoku. Naši hodnotení zástupcovia DHZM Púchov skončili nasledovne: Simona Sečkárová 2. miesto, Eliška Jantová 3. miesto, Alexander Ridzik 2. miesto, Zak Chovanček 3. miesto, Max Chovanček 5. miesto a Matej Valach 5. miesto. Na deťoch bola vidieť spokojnosť a inšpirácia do ďalšieho roku v požiarnom športe.

DHZM Púchov