Veľké športové zápolenie na Vianočnej uzlovačke

170

V Púchove na ZŠ Gorazdova dňa 17.12. 2022 sa stretli mladí hasiči na Vianočnej uzlovačke, aby si zmerali sily o najlepšieho majstra v uzlovaní z okresov Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Martin a neďalekej Moravy v zastúpení Nedašová (ČR). Akcia mala medzinárodný nádych. Deti museli urobiť v rýchlosti päť základných hasičských uzlov v požiarnej ochrane. Súťaž zahájil predseda a veliteľ DHZM Púchov a privítal riaditeľku školy Mgr. Vieru Flimmelovú a okresného predsedu Pavla Papuču. Hneď po nástupe sa deti na troch stojanov pustili do seba, kde sa predvádzali uzle a boj o každú stotinu. Súčasne sa konala i súťaž družstiev, kde si družstvá dopredu a až po uzávierku nahlásili svojich zástupcov. Za účasti 84 deti sa organizátori mali čo obracať. Po ukončení súťaže nastala radostnejšia časť a to odovzdávanie ocenení pre jednotlivcov, ktorí boli hodnotení až do 5. miesta ako i v súťaži družstiev. Ako bonus bolo ohodnotenie troch najmladších pretekárov v kategórií dievčat a chlapcov okresným územným celkom DPO SR Púchov a to predsedom Pavlom Papučom. Zároveň je potrebne poďakovať sponzorom Ing. Stanislavovi Crkoňovi a predsedovi DHZM Púchov, taktiež organizátorom tohto krásneho podujatia. Na záver sa poďakovali všetkým deťom, rodičom a trénerom za účasť predsedovia na svojich funkciách Pavol Papuča a Jozef Ridzik st. i popriali všetkým príjemné a ničím nerušené Vianočné sviatky.

Kategória chlapci

1. Púchov – Alexander Ridzik 17,91

2. Púchov – Max Chovanček 19,25

3. Púchov – Matej Valach 20,55

4. Hor. Moštenec – Šimon Košut 21,18

5. Púchov – Zak Chovanček 21,33

Kategória dievčat

1. Púchov – Simona Sečkárová 17,61

2. Streženice – Katarina Ňaňaková 17,80

3. Nedašov ČR – Zuzana Surá 20,01

4. Streženice – Mariána Ficeková 20,04

5. Hor. Moštenec – Lucia Lieskovská 20,28

Družstvo chlapcov

1. Púchov A – Alexander Ridzik, Matej Valach, Simona Sečkárová 57,58

2. Púchov B – Zak Chovanček, Max Chovanček, Bibiana Bednariková 63,13

3. Hor. Moštenec – Šimon Košut, Adela Košutová, Ema Letková 67,52

4. Streženice – Dávid Drábik, Zachariáš Kubaň, Dominík Fojtik 78,61

5. Turzovka – Andrej Litvik, Matej Kulla, Sofia Buchcarová 79,84

Družstvo dievčat

1. Streženice A – Marianna Ficeková, Adela Barancová, Katarína Ňaňaková 60,37

2. Púchov – Simona Sečkárová, Mia Chovančeková, Bibiana Bednariková 64,42

3. Turzovka – Dominika Oravcová, Barbora Oravcová, Lenka Hrtusová 67,44

4. Hor. Moštenec – Klára Možutiková, Bibiana Gajdošiková, Lucia Lieskovská 67,98

5. Nedašov ČR – Zuzana Surá, Dorota Švachová, Diana Šuranová 69,52

Jozef Ridzik, st., foto: Slavomír Flimmel