Poslanci rokovali takmer osem hodín

Prvé mestské zastupiteľstvo v roku 2016 trvalo rekordný čas

751

Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) v roku 2016 prinieslo nabitý program s 21 bodmi. Poslanci v miestami búrlivej atmosfére rokovali takmer 8 hodín. Najväčšiu pozornosť si vyslúžili správy z kontrol NKÚ v dvoch mestských spoločnostiach a delegovanie zástupcov mesta Púchov do rád škôl a školských zariadení.

Zastupiteľstvo rokovalo v pozmenenom zložení, keď Miroslava Rosinu, ktorý sa počnúc 1. februárom vzdal mandátu, nahradil v nosickom volebnom obvode Milan Trník. Poslanci si spolu s početne zastúpenou verejnosťou vypočuli správy z kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) v mestských spoločnostiach MŠK Púchov a Mestský bytový podnik (MsBP). Správu predniesol primátor R. Henek, ktorý má povinnosť oboznámiť poslancov s výsledkami kontrol.

Rozruch nastal po prečítaní správy NKÚ z kontroly v MŠK Púchov, keď na zistenia reagoval exprimátor. Časť z jeho päťminútového príspevku však zanikla vo vrave a výkrikoch poslancov i verejnosti, ktorých popudilo, že M. Michalec nezostal na svojom mieste, ale prešiel dopredu, postavil sa na vyvýšené pódium a zároveň chrbátom k čelnému stolu, za ktorým viedol zasadanie zastupiteľstva primátor R. Henek.

https://vimeo.com/puchovskatelevizia/msz-uputavka

Mestský právnik JUDr. Anton Školek informoval o podaných podnetoch na Okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici v súvislosti s neoprávnene vyplatenými odmenami bývalej konateľke MŠK Púchov. V tejto záležitosti podľa jeho slov už bolo začaté trestné stíhanie a podnet rozšírený o zistenia vyplývajúce z kontroly NKÚ.
V ďalšom bode bol JUDr. Antonovi Školekovi predĺžený mandát konateľa spoločnostiam MEDIAL Púchov, s. r. o., MEDIAL IN, s. r. o. a MEDIAL TV, s. r. o. do konca roku 2016.

Emočne búrlivú a aj vulgárnu diskusiu priniesol bod o delegovaní zástupcov mesta Púchov do školských rád. Najväčšiu polemiku viedli poslanci o zložení školskej rady na ZŠ J. A. Komenského. Po viacerých pozmeňujúcich návrhoch do tejto školskej rady delegovali poslancov Miroslava Bučka, Irenu Kováčikovú, Daniela Laka a prednostku MsÚ Evu Kvocerovú.

Personálne zmeny nastali v dvoch mestských spoločnostiach. V Mestskom bytovom podniku k 12. 2. odstúpil z funkcie konateľa A. Šamánek a zároveň k 15. 2. dohodou ukončil pracovný pomer na pozícii technicko-prevádzkového námestníka. Ako konateľ odstúpil aj V. Motúz, ktorý sa súčasne z pozície riaditeľa MsBP presunul na post technicko-prevádzkového námestníka po A. Šamánkovi. Na uvoľnenú pozíciu riaditeľa MsBP primátor R. Henek vypísal výberové konanie – uchádzači môžu žiadosti zasielať do 10. marca 2016.
V Podniku technických služieb mesta (PTSM) odstúpil z pozície konateľa k 1. 3. Ján Krajčovič, ktorý podľa vlastných vyjadrení predpokladá aj ukončenie pracovného pomeru po skončení práceneschopnosti.

JUDr. Anton Školek informoval o chystanej dohode o urovnaní medzi MŠK Púchov, s. r. o. a VŠK Púchov s. r. o., ktorá sa týka prenájmu športovej haly.  Tento nájomný vzťah by mal skončiť k 29. 2. 2016, následne má hala prejsť pod správu MŠK Púchov.

Púchovská televízia momentálne pripravuje z rokovania poslancov do vysielania kompletný záznam.