Poslanci zvolili hlavného kontrolóra mesta

678

Dňa 25. októbra sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania bola voľba hlavného kontrolóra mesta.

Do voľby hlavného kontrolóra mesta sa prihlásili nasledovní uchádzači: Ing. Ľubomír Chalupka, Ing. Iveta Loduhová, Ing. Anton Martinko a Ing. Marta Kavecká. Komisia vedená Danielom Lakom konštatovala splnenie podmienok účasti u všetkých uchádzačov. Kandidáti sa poslancom a verejnosti predstavili krátkou prezentáciou. Poslanci následne mohli položiť kandidátom svoje otázky, čo viacerí aj využili. Samotná voľba prebehla tajným hlasovaním, v ktorom najviac hlasov (11 z 18 platne odovzdaných hlasov) získala Ing. Marta Kavecká. Ostatní kandidáti získali – 6 hlasov Ing. Iveta Loduhová, 1 hlas Ing. Ľubomír Chalupka a ani jeden hlas Ing. Anton Martinko. Keďže Ing. Marta Kavecká získala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta s termínom nástupu do práce 1. november 2017.