Sólista opery SND v CSS Chmelinec Púchov

690

Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška zabezpečil v našom zariadení pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ vystúpenie sólistu opery SND Ivana Ožváta. Mnohí klienti prichádzali na vystúpenie s myšlienkou, že opera nie je ich obľúbený žáner. Po prvých minútach nám bolo všetkým jasné, že pozvať práve Ivana Ožváta bol dobrý nápad. Očakávali sme, že krásne zaspieva, ale jemu sa podarilo oveľa viac. Pohladil naše srdcia a vyčaril úsmev na tvári. Svet bol zrazu krajší a šťastnejší. Sme radi, že sme sa o jedinečný zážitok s operným spevákom mohli podeliť aj s priateľmi z CSS Lednické Rovne, CSS Kolonka Púchov a Senior Park Púchov. Ivan Ožvát sa s nami lúčil so želaním, že by sa rád opäť vrátil a zaspieval si v Púchove ešte nejedenkrát.

Mária Vítková