Posolstvo Dňa rodiny – úloha nie na jeden deň

109

Na tohtoročnom Dni rodiny v Púchove 22. mája 2022 zazneli slová: Každý je dôležitý, v rodine má každý nezastupiteľné miesto. Rodina je ako zložitý mechanizmus hodín zostavený z koliesok, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Ich chod spôsobuje funkčnosť a presnosť hodín. Ak jedno koliesko vypadne, celý stroj zastane. Doba, v ktorej žijeme, ponúka „ľahké riešenie“ hodiny vyhodiť a kúpiť nové. Je to ľahké, ale nie vždy správne. Stačí si pripomenúť krásu starožitných hodín, o ktoré sa niekto stará celé desaťročia. Pri pohľade na taký skvost pocit žasnutia prenikne srdce a myseľ človeka. Stroj hodín v rukách majstra funguje stáročia. Pokúsme sa naučiť byť majstrami a starať sa o svoju rodinu, každého člena, ako sa stará majster hodinár o každé koliesko jemu zverených hodín. Deň rodiny v našom meste nie je len pripomienkou myšlienky, že rodina je dôležitá, ale aj príležitosťou vložiť „do mechanizmu hodín svojej rodiny“ to, čo je potrebné. Možno niekto potrebuje priliať do súkolia olej lásky, niekto vyleštiť handričkou trpezlivosti či rozbehnúť stroj kľúčikom obetovania sa. Kvôli výsledku sa to určite oplatí. Prajeme si navzájom, aby pohľad na naše rodiny bol naplnený neustálym žasnutím, rovnako ako pohľad nad výnimočnými hodinami. Nad krásou, životnosťou, odolnosťou voči nárazu. Jednoducho nad kráľovskou hodinárskou prácou.

Ďakujeme všetkým organizáciám a dobrovoľníkom, ktorí sa pripojili k oslave Dňa rodiny a jeho nádhernému prežitiu v našom meste: CVČ Včielka Púchov, Mesto Púchov, ZŠ s MŠ sv. Margity, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, OZ POTVORA, Skautský oddiel Púchov, OZ AB Kids Academy, Mládežnícky parlament mesta Púchov, Púchovská kultúra, s.r.o., SOŠ obchodu a služieb. Ďakujeme Podniku technických služieb mesta Púchov, s.r.o. za vzornú spoluprácu. Srdečné poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli odmenami pre víťazov do rodinnej tomboly: Kníhkupectvo M Kniha, AQUA SPORT HOTEL, Roman Hvizdák a Púchovské čarbanice.

Manželia Jozef a Lenka Daškoví, OZ S láskou k človeku